Tebligat İlanı Nedir?

İlanen tebligat, mahkeme kararları, kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme emirleri ve idari yaptırım kararları ile diğer tebliğlerin adresi bilinmeyen kişilere ve kamuoyuna basın yoluyla duyurulmasıdır.

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir.

Adli ilan ve tebligatları takip etme

Resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr aracılığıyla ülkemizdeki yargı organlarının, mahkemelerin, icra müdürlüklerinin ve kamu kurum/ kuruluşlarının ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda gazetelerde ilan edilen tebligat ilanlarını takip edebilirsiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda yayınlanması gereken ilanen tebligatları da Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan.gov.tr’de yayınlanmaktadır. 

Kurumsal tebligatları takip etme

Türkiye'nin ilan portalında, sadece kamu idaresinin değil, özel kurum ve kuruluşların ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük gereği gazetelerde ilan edilmesi gereken (Çed toplantısı, genel kurul, tasfiye, vb) ilanlarına ve kamuoyunu ilgilendiren kurumsal duyurularına da yer verilmektedir.

Adli ilan ve tebligatlar ile kurumsal tebligat ve duyurular gazeteler ile eş zamanlı olarak yayınlandığı günden itibaren ilanda belirtilen sürelerde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda resmi ilan portalında kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Konkordato ve mühlet İlanlarını takip etme 

İcra ve İflas Kanununun 285 inci maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlatılması gereken konkordato ve mühlet ilanlarınızı, bu ilanlar için internet sitemizde özel olarak oluşturulan Konkordato ve Mühlet İlanları sayfamızdan takip edebilirsiniz.