ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa satış ihalesi yapılacaktır

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00825160
Şehir : Zonguldak / Alaplı
: 1527
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 21.06.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tepeköy Mahallesi 131 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 1.527,45 m2 arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaplı Belediye Encümeni salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR.

ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI


1-Alaplı Belediyesinin uhdesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan Tepeköy Mahallesi 131 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 1.527,45 m2 arsanın satışı 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
2-İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz İhale Biriminden temin edilebilir.
3-İhale 03.07.2018 günü saat 14.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4--İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
a-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu
b Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan)
d-Şirket adına veya gerçek kişi adına vekaleten girilecekse onaylı vekaletname ve imza sirküsü(noterden)
e- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
f- Şartname alındı makbuzu.
g-Alaplı Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
5- Muhammen bedel 1.069.215 TL olup, geçici teminatı 64.200 TL’ dir.
6- İhale ile ilgili teklifler 03.07.2018 saat 14:00 e kadar Belediye İhale Birimine verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR