MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bursa/Mustafakemalpaşa'da 958 m2 arsa ve iki adet bina mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051400
Şehir : Bursa / Mustafakemalpaşa
Semt-Mahalle : SELİMİYE MAH. / MUSTAFAKEMALPAŞA
: 958
İmar Durumu : Konut
Gabari : 11.50
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 15.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/29 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
471,097 TL
Birinci Satış Günü
:
23.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.11.2019 10:30
Satış Yeri
:
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Orta Mahalle Eski Bursa Caddesi AdliyeBinası Karşısı Mustafakemalpaşa BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUSTAFAKEMALPAŞA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Selimiye Mahallesi, 411 Ada 7 parsel numaralı taşımazdır. ilçe merkezine yakın konumda, Yoğurtçu Sokağa cepheli,Selimiye mahallesi411 Ada 9 parsele komşu olup, kuş uçuşu İsmail Hakkı Şenpamukçu caddesine70 ,Bursa Caddesine 340 m,Mutafakealpaşa Belediye Binasına 500 m Hükümet Konağına 830 metre mesafede yeralmaktadır. taşınmazın yüzölçümü 958,12 m2 olup, tapuda bahçeli ahşap ve kargir ev vasfındadır, taşınmaz 07/05/2009 tarihli intikal ve elbirliği mülkiyet ile tam hissesinin Yılmaz AKAYBUKLEN, Asiye AKAYBUKLEN ,ZehraTABAN ,GülerGÖKTAŞ , Ali AKAYBUKLEN, Vasfiye SAĞDIÇ adlarına tapuda kayıtlıdır.taşınmaz 1/1000 ölçekli imar kapsamı alanında bitişik nizam dört kat yapılaşma şartlarına sahiptir, taşınmazın bulunduğu arsa geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak güneydenkuzeye doğru meyillidir.parsel bina yapımına elverişlidir, taşınmazın üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır,parselin güney kısmında 93,00 m2 taban alanlı tek katlı binanın içerisinde 3 oda, salon ve mutfak mevcuttur., parselin kuzey kısmında bodrum katı yaklaşık 35,00 M2 , zemin katı 88,00 M2 , 1. katı 100,00 M2 olmak üzere toplam 223,00 M2 inşaat alınan sahip 2 katlı bina olduğu , iki katlı binanın dış cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı , pencerelerinin pvc doğramalı ve camlıdır. çatısı çelik konstrüksiyon üzeri trapez saç kaplı, 1. kattaki daireye binanın dışında yer alan merdiven ile ulaşılmaktadır.iki katlı binanın kuzey kısmında toplam alanları yaklaşık 10,00 M2 olan bir kısım duvarları sıvalı ve boyalı bir kısmı sıvalı ve boyasız, çatısı eternit kaplı müştemilatlar mevcuttur. iki katlı binanın halihazırda zemin katı boş olup, taşınmaz genellikle mesken amaçlı kullanılan bahçeli 1-2 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer aldığı , taşınmazın arsa değerinin 383.248,00 TL ve bina değerinin 87.849,90 TL olup taşınmazın toplam değerinin 471.097,90 TL olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Selimiye Mahallesi 411 Ada 7 Parsel Sayılı TaşınmazMustafakemalpaşa / BURSA
Yüzölçümü : 958,12 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Tapu Kaydındaki gibidir
Kıymeti : 471.097,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mustafakemalpaşa Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Orta Mahallesi Eski Bursa Caddesi Adliye Binası Karşısı - Mustafakemalpaşa BURSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mustafakemalpaşa İlçe, 411 Ada, 9 Parsel, SELİMİYE Mahalle/Köy,ilçenin Selimiye Mahallesi 411 Ada 9 parsel numaralı taşınmazdır. yüzölçümü 72,29 m2 yüzölçümündearsa vasfındadır, dava konusu taşınmazı 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında imar parseli olan taşınmaz konut alanında bitişik nizam dört kat yapılaşma şartlarının sahiptir. taşınmaz tapuda Ali Akaybuklen 1/4 hisse , Güler Göktaş 1/4 hisse , VasfiyeSağdıç 1/14 hisse , Zerha Taban 1/4 hisse ile adlarınakayıtlıdır. Taşınmazın bulunduğu arsanın geometrikolarak kare şeklin ve topoğrafik olarak güneyden kuzeye doğrumeyillidir. Parselin bina yapımına elverişldir. taşınmazın üzerinde herhangi bir bina bulunmaktadır. , halihazırda boş olduğu ve komşu parsel olan 411 Ada7 parsele geçişinbu parsel üzerinden yapıldığı, genellikle mesken amaçlı kullanılan bahçeli 1-2 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer almaktadır. taşınmazda elektrik, su telefon , kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetlerinin mevcut olduğu arsanın toplam değerinin 30.361,80 TL olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Selimiye Mah 411 Ada 9 Parsel Sayılı TaşınmazMustafakemalpaşa / BURSA
Yüzölçümü : 72,29 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Tapu Kaydındaki gibidir
Kıymeti : 30.361,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mustafakemalpaşa Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleriMüdürlüğü Orta Mahallesi Eski Bursa Caddesi Adliye Binası Karşısı Mustafakemalpaşa BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.Ayrıca Müdürlüğümüzce yapılacak olan ihaleye karşı, ihalenin feshi davası açılması halinde , ihale alıcısı tarafından yatırılan satış bedeli T.C. Adalet Bakanlığının protokolü gereği T.Vakıfbank M.K.Paşa Şubesinde açılacak vadeli hesaba aktarılacak olup, satış bedeli şahsi vadeli hesaplara uygulanacak faiz oranıyla değil,kamu kurum ve kuruluşlarına ait paralara işletilecek olan cari faiz (tabela faiz ) uygulamasına tabi olacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2019 İş bu ilanı satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere İİK 127. Maddesi uyarınca tebliğ mahiyetindedir

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR