TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Çankaya/Karakusunlar'da (Çukurambar) 2 adet arsa ihaleyle satılacaktır

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ'NDE (ÇUKURAMBAR) İKİ ARSA " AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞA SUNULUYOR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOKİ Ankara Merkez Binası Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent-Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ'NDE (ÇUKURAMBAR) İKİ ARSA " AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞA SUNULUYOR

1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi’nde yer alan, toplam
48.354 m² büyüklüğe sahip ticaret + konut alanı niteliğinde 2 arsa (29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parsel) toplam
299.996.510,50 TL muhammen bedelle ve %25 peşin 48 ay vadeli olarak “Açık Arttırma” usulü ile satışa sunulacaktır.
2- “Açık Artırma” müzayedesi, 05.09.2019 Perşembe günü saat 13:30’da, TOKİ Ankara Merkez Binası Bilkent Plaza B1 Blok
Bilkent-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
3- Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde TOKİ’nin T.C. Ziraat Bankası
Ankara Bilkent Şubesi nezdindeki IBAN No: TR43 0001 0017 6205 3893 2050 03 no.lu hesabına talip oldukları arsaların her
biri için ayrı ayrı 500.000,00 TL (BeşyüzbinTL) katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif
vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası
verilecektir.
4- Bahse konu taşınmazlar KDV’den muaftır. Ayrıca, vade süresince üretici yat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar,
(altı ayda bir) en fazla % 6 oranında uygulanacaktır.
5- Satış şartnameleri, TOKİ Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilecektir.
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
TOKİ Merkez Bina
Bilkent Plaza B1 Blok 06800 I Bilkent - Çankaya / ANKARA I Tel: 444 86 54 www.toki.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR