DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli/Merkezefendi'de 960 m² arsa SGK'dan satılıktır

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062227
Şehir : Denizli / Merkezefendi
: 960
İmar Durumu : Ticari
Tapu Durumu : Hisseli Tapu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ OLAY 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/045
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Tuzluk(Karabağlan) Mevkii, 354 Ada, 1 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 960,00 m2 olan, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 1/8 hisseli gayrimenkuldür.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 4. Kat Pamukkale Toplantı Salonu Merkezefendi / Denizli
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

DOSYA NO: 2019/045 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tapu kaydı:- Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Tuzluk(Karabağlan) Mevkii, 354 Ada, 1 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 960,00 m2 olan, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 1/8 hisseli gayrimenkuldür.
İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi, 428 Sokak No: 45 adresindedir. Bölgede genelde 2-3 katlı villa tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Bölgenin alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır ve üst gelir gurubuna hitap etmektedir. Satışa konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz dikdörtgen şeklinde olup hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam 2kat imarlı olup taks:0,25 , kaks:0,50 yapılaşma koşuluna sahiptir. Ön bahçe çekme mesafesi 5Metredir. Komşu mesafeler 3 metredir.
Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 4. Kat Pamukkale Toplantı Salonu Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
1. açık arttırma: 20.11.2019 Çarşamba günü saat: 10:40-10:45 arası,
2. açık arttırma: 27.11.2019 Çarşamba günü saat: 10:40-10:45 arası yapılacaktır.
2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 162.500,00 TL (YüzaltmışikibinbeşyüzTürklirası), KDV: % 18'dir.
3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (12.187,50 TL - onikibinyüzseksenyediTürklirasıElliKuruş) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.
6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR