DOĞANŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Doğanşehir/Sürgü Mahallesi'nde imarlı arsa satılacaktır

DOĞANŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908506
Şehir : Malatya / Doğanşehir
Semt-Mahalle : SÜRGÜ MAH. / DOĞANŞEHİR
: 4250
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞANŞEHİR 04.12.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.250,00 m2 imarlı arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefliği odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Sıra No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(metrekare)
Cinsi İmar durumu Tahmin edilen bedel Geçici teminat İhale tarihi İhale Saati
1 Malatya Doğanşehir Sürgü 2042 4.250,00 Höyük İmarlı 120.000,00 12.000,00 17/12/2018 09:30


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Doğanşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Milli Emlak Şefliği odasında satış yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3-İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğanşehir Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR