ZONGULDAK 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

ZONGULDAK 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00752286
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 13.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/19927 ESAS
Muhammen Bedeli
:
126077 TL
Birinci Satış Günü
:
22.03.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
19.04.2018 10:00
Satış Yeri
:
ZONGULDAK ADLİYESİ ESKİ BİNA 2.KAT NO:206 ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
ZONGULDAK
1. İCRA DAİRESİ
2017/19927 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Merkez İlçe, 283 Ada, 5 Parsel, MUSLU/MERKEZ Mahalle/Köy, Biçimlik çayırı Mevkii, Satışa konu olan taşınmazın özellikleri:Muslu Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilindedir. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Özellikleri olarak arsa vasfını taşımaktadır. Yüzölçümü 1200,16m2dir. Topoğrafik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Parselin çok az bir kısmı Atatürk caddesine kadar uzanmaktadır. Bölgesel olarak gelişme alanı içerisindedir. Bulunduğu konum ve çevre özellikleri açısından iyi bir mevkide sayılır. Kısmen çevreye hakim manzara yapısı vardır. Etrafında; az katlı mesken niteliğinde yapılar, az sayıda işyerleri, bağ bahçeler vardır. Muslu Belde merkezine yakın mesafededir. Yakınında; Eren Enerjiye ait Termik Santral ve tesisleri vardır. Ulaşımı kolaydır. Üzerinde; bodrum+2 katlı kargir yapı ve bahçesi bulunmaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 3 kat konut alanı olup, parselin bir kısmı imar yolları içerisinde kalmaktadır. Mülkiyeti tam hisselidir.Bodrum+2 katlıdır. Kargir yapı tarzında inşaa edilmiştir. Eski yapı görünümündedir. İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yoktur. Gecekondu şeklinde yapılmış izinsiz yapılardandır. Bodrum kat haricinde her katında mesken niteliğinde birer daire vardır. Üst katı boş vaziyette olup iskan edilmemektedir. Alt katında ise eşya vardır ve bazen içerisinde oturulmaktadır. Söz konusu yapının; üzeri çatısız, dışı sıvalı-boyasız, ısınma sistemi sobalıdır. Özellikleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının III. sınıf (A) yapı grubu içerisine girmektedir. Dış kapısı ve pencereleri ahşap doğramadır. Her bir dairenin brüt inşaat alanı yaklaşık 100.00m2dir. Bodrum katı odunluk ve kömürlük şeklinde kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu olan; Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 283 ada, 5 Parsel nolu taşınmaz olup, gerekli tüm özellikleri yukarıda inceleme bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.
Adresi : Zonguldak İl, Merkez İlçe, 283 Ada, 5 Parsel, MUSLU/MERKEZ Mahalle/Köy, Biçimlik çayırı Mevkii,
Yüzölçümü : 1.200,16 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat konut alını.
Kıymeti : 126.077,00 TL
KDV Oranı : 18
Kaydındaki Şerhler : 1-TEK Genel Müdürlüğü lehine 615m2 irtifak hakkı vardır.
2-Arazinin altındaki madenler hazineye aittir.
3-Kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişileri ile kendi ülkelerinin kanunlarına göre kuralan tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketlerince iktisap sınırlı ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 22/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 19/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ZONGULDAK ADLİYESİ ESKİ BİNA 2.KAT NO:206 ODA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-IIK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan
ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine teblig olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa
adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dısında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer
7-IIK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacaga mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satıs bedelinin IIK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satısı takipederek IIK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenaribraz etmeleri IIK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur 8 -Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19927 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR