LİCE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Lice Milli Emlak Şefliği'nden arsa satılacaktır

LİCE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036709
Şehir : Diyarbakır / Lice
Yayınlandığı Gazeteler

HABER LİCE 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Lice Mili Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LİCE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

NO İLİ İLÇE MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MİKTARI (m2) HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İhale Saati
1 DİYARBAKIR LİCE YÜNLÜCE 125 57 Ham Toprak 672,00 TAM İmarsız 1.600,00 TL 320,00 TL 26.08.2019 10:30
2 DİYARBAKIR LİCE DURU 1 1 ARSA 1.703,00 TAM İmarsız 5.500,00 TL 1.100,00 TL 26.08.2019 11:00
3 DİYARBAKIR LİCE DURU 1 2 ARSA 1.687,00 TAM İmarsız 5.500,00 TL 1.100,00 TL 26.08.2019 11:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satışı 2886 sayılı kanun'un 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Lice Mili Emlak Şefliği ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri d) Gerçek kişilerin Nüfus Düzdan örneğini, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numaralarını ibraz etmesi gerekmektedir.e)Tüzel kişilerin adına teklif sunacak kişilerin tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tastik edilmiş imzalı sürgülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- Gecici teminat bedeli, Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında Yönetmelik uyarınca,tahmin edilen bedelin % 20 si oranında alınmaktadır.İhaleye katılacak isteklilerin gecici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihale saatine kadar ibraz etmesi gerekmektedir.
4- Posta ile müracaatlarda iadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları 2886 D.İ.K 37.maddesine uygun hazırlanarak gönderilmesi teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır postadaki gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
5 İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Lice Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6 Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7 Türkiye Geneli İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinde öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR