SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif gayrimenkuller, menkuller satılacak ve kiraya verilecektir

SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 16 adet taşınmaz ve 10 adet dosyada nitelikleri yazılı muhtelif marka araçlar ve motosikletlerin satışı ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Eski Sivas Defterdarlığı Binası 6. katında (Milli Emlak Müdürü odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya Banka Teminat Mektuplarını, ikametgah ilmuhaberlerini, nüfus cüzdan örneğini, vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerini komisyona ibrazı gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'nı, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'nı geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- Satışa sunulan ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar ve motosikletlerden satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, tescil ve muayene işlemleri esnasındaki istenilen bilgi ve belgelerin temini ile doğacak masraflar alıcısına aittir.
5- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde, Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
NOT: Türkiye Genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Hazineye ait tüm Taşınmaz Satış İhale Bilgileri İnternet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr"adresinden öğrenilebilir.
S. NO DOSYA NO KÖYÜ VEYA MAHALLESİ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZ.HİS. İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 58010120700 Altuntabak Mah. Arsa 1788 4 889,09 Tam Konut Alanı Blok Nizam 4 Kata müsaadeli 712.000,00 178.000,00 24.09.2019 09:00
2 58010110268 Apa Köyü Kargir Sağlık Ocağı Lojman ve Arsası 119 16 896,64 Tam İmarsız 66.000,00 16.500,00 " 09:10
3 58010102802 Ayli Köyü Ham Toprak 149 14 2.777,01 Tam İmarsız 22.250,00 5.562,50 " 09:20
4 58010120782 Ağılkaya Köyü Tarla --- 1478 2.050,00 Tam İmarsız 5.150,00 1.287,50 " 09:30
5 58010120909 Ağılkaya Köyü Tarla --- 1483 749,23 Tam İmarsız 3.750,00 937,50 " 09:40
6 58010120910 Ağılkaya Köyü Tarla --- 1484 2.489,97 Tam İmarsız 13.700,00 3.425,00 " 09:50
7 58010120908 Ağılkaya Köyü Tarla --- 1485 471,93 Tam İmarsız 1.900,00 475,00 " 10:00
8 58010104195 Eskiköy Köyü Ham Toprak 117 83 5.693,79 Tam İmarsız 57.000,00 14.250,00 " 10:10
9 58010104196 Eskiköy Köyü Ham Toprak 122 1 5.348,03 Tam İmarsız 54.000,00 13.500,00 " 10:20
10 58010109272 Sarıdemir Köyü Ham Toprak 123 363 4.251,41 Tam İmarsız 13.000,00 3.250,00 " 10:30
11 58010109277 Sarıdemir Köyü Ham Toprak 123 385 5.829,55 Tam İmarsız 17.500,00 4.375,00 " 10:40
12 58010107320 Gazi Köyü Arsa 155 197 734,02 Tam İmarsız 5.900,00 1.475,00 " 10:50
13 58010111982 Gazi Köyü Arsa 155 51 2.255,79 Tam İmarsız 18.050,00 4.512,50 " 11:00
14 58010114423 Barçın Köyü Tarla 107 42 4.786,70 Tam İmarsız 14.361,00 3.591,00 " 11:10
15 58010118466 Barçın Köyü Tarla 111 5 18.395,42 Tam İmarsız 55.200,00 13.800,00 " 11:20
16 58010120256 Barçın Köyü Tarla 112 36 5.438,35 Tam İmarsız 16.316,00 4.079,00 " 11:30
KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
S. NO DOSYA NO KÖYÜ VEYA MAHALLESİ ADA/PARSEL KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ KİRALANACAK ALAN İLK YIL TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 58010200981 Bitmap Bitmap
Çukurbelen Köyü
Bitmap Bitmap
D.H.T.A. (TH 30)
Bitmap Bitmap
Atış Poligonu olarak
5 yıl Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
186.513,14
Ham Toprak 31.851,00 15.290,00 4.587,00 24.09.2019 11:40
SATIŞA SUNULAN ARAÇLAR
S. NO DOSYA NO Bitmap Bitmap
BULUNDUĞU YER
Bitmap Bitmap
CİNSİ
Bitmap Bitmap
MARKASI
PLAKA NO Bitmap Bitmap
MODELİ
Bitmap Bitmap
ÖZELLİĞİ
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 58011943365 İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Kamyonet Volkswagen Trafikten Çekildi. 1997 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 7.500,00 1.500,00 24.09.2019 13:30
2 58011943366 Tarım ve Orman Bakanlığı XV. Bölge Md. Sivas Şb. Müd. Otomobil Renault Trafikten Çekildi. 1994 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 5.500,00 1.100,00 " 13:40
3 58011943368 Kılıç Yediemin Otoparkı Otomobil Tofaş Fiat Şahin 58 TU 885 1990 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 2.000,00 400,00 " 13:50
4 58011943370 Kuğu Yedi Emin Otoparkı Otomobil Tofaş Fiat Şahin 58 DY 955 1992 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 2.000,00 400,00 " 14:00
5 58011943371 Kılıç Yediemin Otoparkı Motosiklet Mondial 58 AU 875 2010 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 400,00 80,00 " 14:10
6 58011943372 Kuğu Yedi Emin Otoparkı Motosiklet Dorado 58 TK 791 2006 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 300,00 60,00 " 14:20
7 58011943373 Kuğu Yedi Emin Otoparkı Motosiklet Kuba 58 MA 0016 2012 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 600,00 120,00 " 14:30
8 58011943377 Burak Yedi Emin Otoparkı Motosiklet Motozeus 58 TA 374 2014 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 300,00 60,00 " 14:40
9 58011943380 Kılıç Yediemin Otoparkı Motosiklet Kanuni 58 BJ 967 2010 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 600,00 120,00 " 14:50
10 58011943375 Muhtelif Yediemin Otoparkları Motosiklet Muhtelif Marka 27 Adet Tescilsiz Muhtelif Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur 5.400,00 1.080,00 " 15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR