NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Niksar Belediyesi'ne ait parsel ihale ile satılacaktır

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070097
Şehir : Tokat / Niksar
Semt-Mahalle : KÜLTÜR MAH. / NİKSAR
Yayınlandığı Gazeteler

NİKSAR DANİŞMEND 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
NİKSAR DANİŞMEND 24.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kültür Mah.391 ada 49 nolu parsel satışı      
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Belediye Başkanlığı toplantı                                                                            salonu Niksar/Tokat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KÜLTÜR MAHALLESİ TAPUNUN 391 ADA 49 NOLU PARSELİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Niksar Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 16/26 tarihli kararı ile Belediye Encümeninin 15.10.2019 tarih ve 19/245 sayılı kararıyla Kültür Mahallesi tapunun 391 ada 49 nolu parsel satış amacıyla ihaleye çıkartılacaktır.
1) Encümen Kayıt no : 15.10.2019-19/245
2) İhaleye Dair Bilgiler :

İHALE ADI

MUHAMMEN BEDEL

TARİH

SAAT

GEÇİCİ TEMİNAT

Kültür Mah.391 ada 49 nolu parsel satışı

29.961,00

05.11.2019

10.15

898,00


3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat
4)İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45 maddesine İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma
5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin
edilebilir.
6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:
a) Gerçek Kişiler
a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
b) Tüzel Kişiler
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname
7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLANEN DUYRULUR. 18.10.2019

NİKSAR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR