MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Nusaybin Kışla'da 262 m²arsanın satışı yapılacaktır

MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062588
Şehir : Mardin / Nusaybin
Semt-Mahalle : KIŞLA MAH. / NUSAYBİN
: 262
Yayınlandığı Gazeteler

NUSAYBİNİM 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nusaybin Milli Emlak Şefliğinde  ihale komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

NUSAYBİN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazın:

SIRA NO MAHALLE/
KÖYÜ
ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
HAZİNE
HİSSESİ
CİNSİ İMAR
DURUMU
TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 Kışla Mah. 487 3 262,08 Tam Arsa İmarlı 183.500,00 36.700,00 24/10/2019
10:00


1-Yukarıda nitelikleri, taşınmaz mal satışı ihalesi, yukarıda gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-Nusaybin Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1. Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

  2. Yasal yerleşim yeri gösterir belgeyi,

  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

  4. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)vekalet ile katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin aslı, tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur .

4- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl (5) süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az (4/1) peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesin uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR