POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Polatlı Belediyesi'ne ait 30 adet arsa ve ağıl ihaleyle satılacaktır

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müfrez Arsa, Arsa, Ev ve Müşt., Kerpiç Ağıl belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

S.no Mahallesi İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü M2 Birim Fiyatı Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Beşköprü Müfrez Arsa 1200 804,00 10,00 8.040,00 250,00
2 Beşköprü Müfrez Arsa 1208 815,00 10,00 8. 150,00 250,00
3 Beşköprü E:0,50 Yençok: 2 kat Konut parseli Müfrez Arsa 1189 760,00 10,00 7.600,00 250,00
4 Beşköprü E:0,50 Yençok: 2 kat Konut Parseli Müfrez Arsa 1190 932,00 10,00 9.320,00 300,00
5 Gümüşyaka Arsa 19 555,00 10,00 5.550,00 200,00
6 Kabak Arsa 102 1 1.019,39 10,00 10.193,90 350,00
7 Kabak Arsa 102 2 1.037,38 10,00 10.373,80 350,00
8 Kabak Arsa 102 3 1.030,84 10,00 10.308,40 350,00
9 Kabak Arsa 102 4 1.234,66 10,00 12.346,60 400,00
10 Kabak Arsa 102 5 1.356,58 10,00 13.565,80 450,00
11 Kabak Arsa 102 6 1.119,47 10,00 11.194,70 350,00
12 Kabak Arsa 102 7 1.063,40 10,00 10.634,00 350,00
13 Kabak Arsa 102 8 1.044,79 10,00 10.447,90 350,00
14 Kabak Arsa 104 3 991,78 10,00 9.917,80 300,00
15 Kabak Arsa 106 2 1.040,96 10,00 10.409,60 350,00
16 Kabak Arsa 108 1 1.162,31 10,00 11.623,10 350,00
17 Kabak Arsa 108 2 1.173,95 10,00 11.739,50 400,00
18 Kabak Arsa 108 3 1.050,38 10,00 10.503,80 350,00
19 Kocahacılı Arsa 177 5 702,00 10,00 7.020,00 250,00
20 Kocahacılı Arsa 177 6 704,00 10,00 7.040,00 250,00
21 Kocahacılı Arsa 177 7 703,00 10,00 7.030,00 250,00
22 Kocahacılı Arsa 178 7 734,00 10,00 7.340,00 250,00
23 Kocahacılı Arsa 178 8 733,00 10,00 7.330,00 250,00
24 Özyurt Ev ve Müşt. 1119 1.572,51 8,00 12.580,08 400,00
25 Sarıhalil E:0,50 Yençok:2 kat Arsa 733 985,00 10,00 9.850,00 300,00
26 Sarıhalil E:0,50 Yençok: 2 kat Arsa 734 990,00 10,00 9.900,00 300,00
27 Sarıhalil E:0,50 Yençok: 2 kat Arsa 735 1.007,00 10,00 10.070,00 350,00
28 Sarıhalil E:0,50 Yençok: 2 kat Arsa 736 1.000,00 10,00 10.000,00 300,00
29 Sincik Kerpiç Ağıl 826 1.200,00 8,00 9.600,00 300,00
30 Sincik Kerpiç Ağıl 827 500,00 8,00 4.000,00 150,00

1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parselleri ve yüz ölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 03.09.2019 Salı günü Saat 15:00 de başlamak üzere satılacaktır.
2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No:20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad.No: 20 PoIatlı/ANKARA
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- ihaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikarnetgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,
d)Şartname ve şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletnarne,
f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
7- Şartname bedeli 100,00TL
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 03.09.2019 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR