ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir merkezinde bulunan arsa satılacaktır

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00762930
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 05.03.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alaplı Belediyesinin uhdesinde bulunan Merkez Mahallesi 196 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 2.328,90 m2 arsanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR.
ZONGULDAK ALAPLI BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-Alaplı Belediyesinin uhdesinde bulunan Merkez Mahallesi 196 ada 8 parselde kayıtlı bulunan 2.328,90 m2 arsanın satışı 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
2-İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz İhale Biriminden temin edilebilir.
3-İhale 20.03.2018 günü saat 14.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4--İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
a-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu
b Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan)
d-Şirket adına veya gerçek kişi adına vekaleten girilecekse onaylı vekaletname ve imza sirküsü(noterden)
e- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
f- Şartname alındı makbuzu. g-Alaplı Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
5- Muhammen bedel 817.443,90 TL KDV hariç, geçici teminat 24.524,00 TL’ dir.
6- İhale ile ilgili teklifler 20.03.2018 saat 14:00 e kadar Belediye İhale Birimine verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR