BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bartın/Merkez'de 510 m² bina mahkemeden satılıktır

BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039700
Şehir : Bartın / Merkez
Semt-Mahalle : ARIT KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 510
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/30 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,092,906 TL
Birinci Satış Günü
:
11.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bartın İli Merkez İlçe Arıt Köyü Çelikoğlu Mahallesi Ada No:108, Parsel No: 17 de kayıtlı 3.282.01 M2. Alanında üzerindeki muhtesatlarla birlikte tarla cinsinden taşınmaz. ( Kesinleşmiş mahkeme kararına göre satışı istenilen parsel Menteşpiri Köyüparsel no:40 olarak bildirilmiş ise de ; Tapu Müdürlüğünden gelen yazı cevabından; Menteşpiri Köyünün Arıt Köyü olarak değiştiği, 40 parselde kamulaştırma ifraz işlemi yapıldığı, 108 ada 16 ve 17 parseller olduğu, 108 ada 16 parselin kamulaştırma nedeniyle yol olarak tecilli bu parselde işlem yapılmadığı, Arıt Köyü 108 ada 17 parselin satış talep edilen bu parsel olduğu bildirilmiştir.)
(Kesinleşmiş mahkeme kararı gereğince ; Dava konusu 40 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 21/04/2017 tarihli mülk bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerindeki A harfi ile gösterilen muhdesatın mevcut değeri göz önüne alınarak % 35,80'nin davalı Ramazan Muşuk'a ,B harfi ile gösterilen muhdesatın mevcut değeri göz önüne alınarak % 30,99'nun davalı Mehmet Gazioğlu'na , C harfi ile gösterilen muhdesatın mevcut değeri göz önüne alınarak % 28,24'nün davalı İrfan Çelik'e verilecektir.)
(Bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde 3 adet 4 er katlı betonarme bina olduğu, 1 nolu binanın 4 katlı ve çatı arası olduğu, zemin katın dükkan ve diğer katların konut olarak yapılaştığı, binanın dışı ve içinin sıvalı ve boyalı, 136 M2. Alana oturduğu, üst katlarda çıkmaların mevcut olup, 148 M2. Alana sahip olduğu, binanın toplam: 590 M2. İnşaat alanına sahip olduğu, yaklaşık 25 yıllık olduğu, 2 nolu binanın 4 katlı ve çatı arası olduğu , zemin katın dükkan olarak ve diğer katların konut olarak yapıldığı, binanın dışı ve içi sıvalı ve boyalı , 120 M2. Alana oturduğu, üst katlarda çıkmaların mevcut olup 130 M2. Alana sahip,Toplam: 510 M2. İnşaat alanına sahip yaklaşık 25 yıllık olduğu, 3 nolu binanın 3 katlı , zemin katın dükkan olarak ve diğer katların konut olarak yapıldığı, binanın dışı ve içi sıvalı ve boyalı olduğu, 120 M2. Alana oturduğu, üst katlarda çıkmaların mevcut olup, 130 M2. Alanı sahip, toplam: 510 M2. İnşaat alanına sahip, yaklaşık 25 yıllık olduğu, ayrıca taşınmaz üzerinde 4 adet erik ağacı olduğu bildirilmiştir.)
İmar Durumu : Bartın İl Özel İdaresinden gelen yazı cevabına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Gelişme Konut alanında kaldığı, ayrık 2 katlı , Taks:0.20 , Kaks: 0.40 koşullarında konut amaçlı bina yapılabileceği bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.092.906,24 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibi olup, Hissedar Ayşe Nurten Çetinkaya hissesinde ve Ramazan Muşuk hissesinde icrai hacizlerin olduğu, ayrıca " Arazinin altındaki madenler hazineye aittir" beyanı ile "Krokisinde (A) harfi ile gösterilen 4 katlı bina Ramazan Muşuk tarafından yaptırılmıştır.Krokisinde (B9 harfi ile gösterilen bina Abdurrahman oğlu Mehmet Gazioğlu tarafından yaptırılmıştır." Krokisinde (C) harfi ile gösterilen bina İrfan Çelik tarafından yaptırılmıştır." muhdesat bilgileri ile " 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme "beyanı mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/10/2019 günü 10:00 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 05/11/2019 günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri : BARTIN ADLİYESİ MÜZAYEDE ODASI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/30 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR