EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Göktürk'de 3000 m² bina ve bahçesi belediyeden kiralıktır

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:15 251 pafta, 125 ada, 3 parsel üzerinde 2054,62 m² alanlı arsa üzerindeki 3000 m² kullanım alanlı bina (Bodrum+zemin+3 normal kat + Çatı Katı ) ile bahçesinin kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN


1- Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:15 251 pafta, 125 ada, 3 parsel üzerinde 2054,62 m² alanlı arsa üzerindeki 3000 m² kullanım alanlı bina (Bodrum+zemin+3 normal kat + Çatı Katı ) ile bahçesinin kiralanması ihalesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
2- Aylık Muhammen kira bedeli 120.000,00- TL
3- Geçici Teminat Tutarı 432.000,00 TL
4- İhale 04/03/2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-Müracaatlar en geç 04/03/2020 Çarşamba günü İhale saatine kadar İşletme Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR
A- Ticaret ve Sanayi Odası’ndan işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge,
B- Kanuni ikametgahı olması,
C- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c- Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Geçici teminatını vermesi,
E- İmza sirkülerini vermesi,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c- Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
F- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;
G- Hesap İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR