BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan binalar ve arsasının hissesi satılacaktır (Çoklu satış)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875903
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/187 ESAS
Muhammen Bedeli
:
234,687 TL
Birinci Satış Günü
:
12.11.2018 14:50
İkinci Satış Günü
:
12.12.2018 14:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2017/187 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı Mah. Karabayır Mevkii, 713 Ada, 17 Parsel, 166,79 m² Yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın 12/64 Hissesi.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2017/1112 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 24/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, İstanbul,Esenler,Tuna Mahallesi (kayden Atışalanı),715 Sokak adresinde yer alan,713 ada, 166,79m2 alanlı 17 parsel üzerinde bitişik konumda 10 ve 8 kapı numaralı binalar yer almaktadır. 10 kapı numaralı taşınmaz zemin kat+3 normal kat ve tam kat görünümlü çatı katından ibaret,betonarme karkas sitemde inşa edilmiş olup,bina girişi yol kotundan l m. aşağı kottadır.Binanın oturum alanı 83m2 olup,her katta giriş holü,salon ,yatak odası,mutfak ve banyo mahallerinden ibaret bîr adet daire yer almaktadır.Taşınmazın ortak alanları dökme mozaik ve karo kaplıdır.8 kapı numaralı taşınmaz zemin+5 normal kattan ibaret, 81,50 m2 oturum alanlı,betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup,her katta bir daire yer almaktadır.Bina girişi yol kotundan 1 m. aşağı kottadır.Her iki binanın dış cepheleri sıvalı, pencere doğramaları PVC,ana giriş kapılan demir kapıdır. Taşınmazlar yola cepheli,elektrik ve sıhhi tesisatlan tamamlanmış,belediye hizmetlerinden faydalanır konumdadır. Mahalde yapılan ölçümlemede parsel üzerinde yer alan 10 kapi numaralı taşınmazın toplam inşaat alanı ;
Zemin kat = 6 m.x l3.83m = 82,98 m2
Normal katlar = 6m.x l4,29 m.x 4= 342,72m2 olmak üzere
Bina toplam inşaat alanı = 425,70 m2dir.
Mahalde yapılan ölçümlemede parsel üzerinde yer alan 8 kapı numaralı taşınmazın toplam inşaat alanı;
Zemin kat = 6m.x l3,58 m=81,50m2
Normal katlar = 6m.x 14.09 m.x5 = 422,70m2 olmak üzere
Bina toplam inşaat alanı=504,20 m2dir.
Yukarıda ayrı belirtildiği üzere 713 ada, 17 parsel üzerinde yer alan binaların toplam inşaat alanı 425,70 m² + 504,20 m² (= 929,90 m²) = 930,00 m² olarak hesaplanmıştır."denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasında yer alan Esenler Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27,07.2017 tarih, 3611 sayılı İmar durum belgesinde,Esenler İlçesi,Fatih Mahallesi,7 Ada, 17 parsel sayılı yerin 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olduğu,bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullarına haiz olduğu,İmar işlem dosyasında yapılan İncelemede ruhsat-iskan'tnimari proje olarak yasal işlemlere esas teşkil edecek herhangi bir evraka rastlanmadığı bildirilmiştir. Taşınmaz adresinin Tuna Mahallesi, 715 Sokak, No:10 Esenler/İstanbul olduğu, 2013 yılı asgari m2 birim değerinin 555,47 TL 7 m2, 2014 yılı asgari m2 birim değerinin 700,00TL/m2, 2015 yılı m2 birim değerinin 735,38TL/m2,2016 yılı m2 birim değerinin 755,90 TL 7m2, 2017 yılı m2 birim değerinin 784,85TL/m2 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 234.687,18 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ---
1. Satış Günü : 12/11/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 12/12/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar Köyü, 14 Ada, 7 Parsel, 167,98 m² Yüzlöçümlü, Tarla nitelikli taşınmazın 60/1952 Hissesi.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcutBakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2017/1112 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 24/01/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Bağcılar İlçesi,Fevzi Çakmak Mahallesi adresinde bulunan,tapuda 14 ada,7 parselde kayıtlı olan taşınmaz 2102 Sokak ile 2106 Sokağa cepheli konumdadır.Bizim Apartman isimli taşınmaz 167,98m2 alanlı parsel üzerinde oturmakta ve 2102.sokaktan 5 kapı numarası almaktadır. Bina betonarme karkas sistemde ve bitişik konumda inşa edilmiş olup,bodrum kat+zemin kat+4 adet normal kattan ibarettir.Binanın 2106.Sokağa cepheli yol kotundaki bodrum katında müstakil girişli 29 ve 29 A kapı numaralı 2 adet daire, zemin kat ve normal katlarda 2 şer daire yer almaktadır.Bodrum ve zemin katlardaki daireler brüt 75m² alanında, normal katlardaki daireler brüt 82,50 m² alanındadır. 2 kapı numaralı emsal dairede yapılan incelemede daire giriş holü,salon,mutfak,2yatak odası,banyo ve wc mahallerinden ibaret olduğu görülmüştür. Mahalde yapılan ölçümlemede parsel üzerinde yer alan 5 kapi numaralı taşınmazın toplam inşaat alanı;
Bodrum kat = 14,97m. X 10,02 m. = 150,00 m²
Zemin kat = 14,97 m. X 10,02m. = 150,00 m²
Normal katlar = 14,97 m. X 11,02 m. X4 = 659,87 m² olmak üzere binanın toplam inşaat alanı (= 959,87 m² ) 960,00 m² olarak hesaplanmıştır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyasında yer alan Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.07.2017 tarih,1394211 idari sayılı imar durum belgesinde; Fevzi Çakmak Mahallesi,245DT1B pafta, 14 Ada,7 parsel sayılı taşınmazların 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama îmar Planında (PİN;UİP-560) B-4 bitişik nizam yapılaşma şartlarında ve konut alanında kaldığı,14 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın yola terki ve yoldan satın alması bulunduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 41.780,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ---
1. Satış Günü : 12/11/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 12/12/2018 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar Köyü, 1056 Ada, 10 Parsel, 239,41 m² Yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın 9/32 Hissesi.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 13/09/2017tarihli bilirkişi17/11/2017 tarihli ek bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Bağcılar İlçesi, F. Çakmak Mahallesi, 2102.Sokakta, tapunun 1056 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı ve 2102.Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 239,41m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen kargir Nart Apartmanının 3/8 hissesi niteliğindedir. 2102.Sokağa paralel cephesi 12mt, yola dik ortalama derinliği 19,95mt civarında olan ve tamamı 239,41m2 alana sahip arsa üzerinde, 6 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bina zeminde 160m2 alana sahip, çekme katı teras alanları PVC doğrama ile kapatılmak suretiyle kapalı kullanım alanında dahil edilmiş durumda, bodrum katında, yol cephesinden müstakil girişe sahip ve halen dernek olarak kullanılan işyeri mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin kat ile normal katlarda ikişer daire, çekme katta bir daire mevcut, bina dış cephesi yol cephesinde BTB döşemeli, daireleri PVC doğramalı, bina ana giriş kapısı ise demir doğramalıdır. Bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmaledilmiş olup, parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 980m2 civarındadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı imkanlarından istifade edecek konumda, konut alanında yer almaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.07.2017 tarih, 1389993 sayılı imar durum belgesine göre 1056 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz ; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560) B-4 (bitişik nizam) yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktatır denilmiştir.
Kıymeti : 510.879,66 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ---
1. Satış Günü : 12/11/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 12/12/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/187 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR