TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin Tarsus'ta 356 m² bina icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187587
Şehir : Mersin / Tarsus
Kat Sayısı : 1
: 356
Yayınlandığı Gazeteler

TARSUS EKSPRES 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6261 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
190,328 TL
Birinci Satış Günü
:
24.08.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
23.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/6261 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin, Tarsus, Çatalkeli köyü, 175 ada / 45 nolu parseli olup 356,97m2 miktarlı arsa üzerinde Zemin+1 katlı mesken bina vardır. Borçlu N.Ö. adına tam paylıdır. Taşınmaz üzerindeki binanın Yapı Ruhsatı ve yapı kullanma izninin olmadığı tespit edilmiştir. Kolay satılabilir özelliktedir.ARSANIN İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ :Tarsus Belediyesinin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 Katlı Ticaret alanına, kısmen imar yoluna kısmen de Ayrık Nizam 2 Katlı Konut alanına isabet etmekte olduğu ve Taşınmazın kuzey sınırı 12 nolu sokağa cepheli olup, çevresinde benzer özellikli 1 ve 2 katlı binalar bulunmaktadır. Ulaşım Belediye toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Ulaşım yolu asfalttır. Yol-Su-Elektrik hizmetleri tamdır. Parsel geometrik olarak dikdörtgendir. Tarsus ilçe merkezine 9km mesafededir. Çevrede oluşan arsa alım ? satım emlak rayiç değerleri dikkate alındığında m2 fiyatı 120,00 TL dir.Betonarme karkas yapı 2 katlı olup, zemin kat taban alanı 112,00 m2 dir. 2 odalı-wc-banyo-mutfak ve balkondan ibarettir. Bina sıvalı-boyalı, zemin katın yer döşemesi karo-mozaik kaplıdır. Islak hacimlerin yerleri seramik-duvarları fayans kaplıdır. İç kapılar mobilya esaslı, pencereler PVC esaslıdır. Mutfak tezgahı mermer kaplı, alt ve üst dolaplar MDF Lam mobilyadır. Elektrik ve su aboneliği vardır.1.kat; açıktan çıkılan betonarme merdivenli olup yapı 44,00 m2 alanlıdır. Natamam durumdadır. 2 oda-wc/banyo beraber-mutfaktan ibarettir. Üzeri 55,00 m2 alanlı sundurma ile kapalı teras balkonludur. Sıvalı-boyalı, yerler seramik kaplıdır. Pencere doğraması PVC esaslı, kapılar kısmen takılıdır. Elektrik ve su tesisatı tamamlanmış durumdadır. Tamamlanma oranı %85 tir. Zemin kat yaklaşık 25 yaşlarında olup yapının genel durumu, sobalı oluşu dikkate alındığında yıpranma payı %25 tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubu III-A Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 980,00 TL dir. Sundurma ise I-A Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 185,00 TL dir.SUNDURMA: Avluda bulunan sundurma toplam 70,00m2 alanlı olup, demir profil çatılı üzeri galvanizli oluklu sac kaplıdır. Yer döşemesi toprak, etrafı açıktır. I-A Sınıfı olup inşaat m2 fiyatı 185,00 TL dir.DEPO: 20,00m2 alanlı olup, yığma kargir yapı Tarımsal amaçlı depo olarak kullanılıyor. Sıvasızdır. Yer döşemesi beton şaptır. Yapı 20 yaşlarında olup genel durumu dikkate alındığında yıpranma payı %20 dir. I-B Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 275,00 TL dir.
D E Ğ E R L E N D İ R M E
Bina (zemin kat) : 112,00 m2 x 980,00 TL/m2 x 0,75 = 82.320,00 TL
Bina (birinci kat) : 44,00 m2 x 980,00 TL/m2 x 0,85 = 36.652,00 TL
1.katın Sundurması : 55,00 m2 x 185,00 TL/m2 = 10.175,00 TL
Avludaki Sundurma : 70,00 m2 x 185,00 TL/m2 = 12.950,00 TL
Depo : 20,00 m2 x 275,00 TL/m2 x 0,80 = 4.400,00 TL
Arsa : 356,97 m2 x 120,00 TL/m2 = 42.836,40 TL
TOPLAM 189.333,40 TL
Çatalkeli mah. 175 Ada / 45 Parsel Zirai Muhtesatların Değerlemesi :
ÜRÜN ADI AĞAÇ YAŞI AĞAÇ SAYISI AĞAÇ DEĞERİ(TL) TOPLAM DEĞER(TL)
Dut 50 1 584,00 584,00
Asma 30 1 411,00 411,00
Toplam 995,00 TL
175 ada / 45 nolu parselin İNŞAAT+ARSA+ZİRAAT toplam bedeli: 189.333,40 + 995,00 =190.328,40 TL (Yüz Doksan Bin Üç Yüz Yirmi Sekiz Lira Kırk Kuruş)
Adresi : Mersin, Tarsus, Çatalkeli köyü, 175 ada / 45 nolu parseli
Yüzölçümü : 356,97 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 3 Katlı Ticaret alanına, kısmen imar yoluna kısmen de Ayrık Nizam 2 Katlı Konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 190.328,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takdiyatlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıcabu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6261 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR