MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Yahşi'de bulunan devremülk SGK'dan satılıktır

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/11 Satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 Ada, 1 Parsel, 10 Cilt, 910 Sayfada bulunan H/BODRUM/ - (Bağ. Böl. No:2) Devre Mülk niteliğinde taşınmazdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GUVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2019/11
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
TAPU KAYDI: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 Ada, 1 Parsel, 10 Cilt, 910 Sayfada bulunan H/BODRUM/ - (Bağ. Böl. No:2) Devre Mülk niteliğinde taşınmazdır.
İMAR DURUMU: Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi-Gürece revizyon ve ilave İmar Planında kalmaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu gayrimenkul; Bodrum İlçe merkezine 22 Km., Bodrum-Milas Havalimanına 48 Km. mesafede yer almaktadır. Değerlemeye konu Devre Mülk denize 500 M. Yürüyüş mesafesindedir. Söz konusu Devre Mülk’e ulaşım asfalt yol olup, ulaşımı kolay ve rahattır.
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 32.550,00 TL. (Otuz İki Bin Beş Yüz Elli TL.) olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Taşınmazın 1.satışı 01.10.2019 tarih salı günü saat 14:00 ile 14:10 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75.ni + takip masraflarını ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 08.10.2019 tarih salı günü aynı yer ve saatte 2.artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelinin %50’si + takip masrafı ve var ise rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır (Gayrimenkul tekrar %75’i + Satış masrafları miktarından satılır) ve zorunludur.
2- Artırmaya katılacakların gayrimenkulün artırmaya esas rayiç bedelin %7,5.i olan 2.441,25 TL’yi nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Tapu alım satım harcı ve masrafları, KDV, Damga vergisi, tellaliye resmi alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
6- İpotek sahibi alacaklar diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa ait iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5 den hesap edilir.
8- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/11 satış sayılı dosya numarası ile SGK Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR