DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 adet işyeri kiralama ve 1 adet gezi teknesi satış ihalesi yapılacaktır

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 adet işyeri kiralama ve 1 adet gezi teknesi satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR


Belediyemize ait 9 adet işyeri kiralama ve 1 adet gezi teknesi satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 04.12.2019 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı,(b)Kimlik fotokopisi,(c)Adli sicil belgesi (son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge (d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.(e)Şirket yetkililerin adli sicil belgesi(f)İmza sirküleri (g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (h)Tebligat için adres beyanı
3-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1-Tapunun İlçemiz Kargınkürü mahallesi 101 ada 101 parselde 604.21 m2 işyeri yapılabilecek boş arsanın aylık kira muhammen bedeli 697.00-TL geçici teminatı 753.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 11.10’da kira süresi 3 yıl.
2-İlçemiz Gürleyik mahallesi Mersinpınarı mevkiinde 962 nolu 906.79 m2 arazinin üzerindeki binanın zemin katında bulunan ofisin aylık muhammen kira bedeli 249.00-TL geçici teminatı 269.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.
3-İlçemiz Gürleyik mahallesi Mersinpınarı mevkiinde 962 nolu 906.79 m2 arazinin üzerindeki binanın 1. Katında bulunan 22.40 m2 işyerinin aylık muhammen kira bedeli 150.00-TL geçici teminatı 162.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.
4-İlçemiz Gürleyik mahallesi Mersinpınarı mevkiinde 962 nolu 906.79 m2 arazinin üzerindeki binanın 1. Katında bulunan 28 m2 işyerinin muhammen kira bedeli 187.00-TL geçici teminatı 202.00-TL ihalesi 04.12.2019 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.
5-İlçemiz Gürleyik mahallesi Mersinpınarı mevkiinde 962 nolu 906.79 m2 arazinin üzerindeki binanın bodrum katında bulunan 18.90 m2 deponun muhammen kira bedeli 127.00-TL geçici teminatı 138.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.
6-İlçemiz Merkez mahallesi sanayi caddesi 27.sokakta 197 ada 1 parselde 2.797,82 m2 arsanın 1 m2’si 1 TL muhammen aylık bedeli 2.797.82-TL geçici teminatı
3.022,00-TL ihalesi 04.12.2019 tarihinde saat 12:00’de kira süresi 3 yıl.
7-İlçemiz Elcik mahallesinde 25 m2 işyerinin aylık muhammen bedeli 177.00-TL geçici teminatı 192.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl.
8-İlçemiz Merkez mahallesi sanayi caddesi üzerinde bulunan 216 ada 7 nolu parselde 784.71 m2 arsanın 1 m2’si 1 TL aylık muhammen bedeli 784.71-TL geçici teminatı 848.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 3 yıl.
9-Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi 190 ada 1 nolu parselde 1.821 m2 arsanın 1 m2’si 1 TL muhammen bedeli 1.821,00-TL geçici teminatı 1.967.00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 12:30’da kira süresi 3 yıl.
10-1 Adet 2005 model,boyu 14,95 metre,tescil genişligi 4,7 metre,tescil derinliği 1,2 metre,yolcu kapasitesi 35 kişilik yolcu teknesinin satış muhammen bedeli 345.833,33-TL + KDV geçici teminatı 10.375,00-TL ihale 04.12.2019 tarihinde saat 12:40’da
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR