AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Belediyesine ait atölye-imalathane kiraya verilecektir

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130876
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Semt-Mahalle : GÜVENEVLER MAH. / SAHİPATA
Yayınlandığı Gazeteler

KADINANA 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KADINANA 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Afyonkarahisar Belediyesine ait Güvenevler Mahallesi, 1839 ada, 1 parsel nolu 8.299,08 m2’lik alan üzerinde bulunan binanın 4.977,60-m2 alana sahip 1.Kat ve 4.977,60-m2 alana sahip Teras Kattan oluşan toplam 9.955,20-m2’lik kısmının atölye-imalathane olarak kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


01-) Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 72 sayılı Kararına istinaden; Kamu Yararı gözetilerek istihdamı desteklemek amacıyla Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 1839 ada, 1 parsel nolu 8.299,08 m2’lik alan üzerinde bulunan binanın 4.977,60-m2 alana sahip 1.Kat ve 4.977,60-m2 alana sahip Teras Kattan oluşan toplam 9.955,20-m2’lik kısmının atölye-imalathane olarak kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. Kiraya verilecek 1. ve Teras katların yıllık muhammen bedeli K.D.V. hariç ₺ 240.000,00 - (ikiyüzkırkbinlira) geçici ihale teminatı ise ₺ 7.200,00 (yedibinikiyüzlira)’dır.
Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 26.02.2020 tarihinde saat 16:00’da Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26.02.2020 tarihinde saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
02) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişi :

1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.),

2-) Kanuni İkametgâh Belgesi,

3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli),

4-) Nüfus Cüzdanı Örneği,

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6-Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-),

7-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.),

8-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
Tüzel Kişi :

1-) Dilekçe, (Kiraya çıkan yeri bildiğine ve gördüğüne dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

3-) Ticaret Sicil Belgesi,

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

6-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 50,00-),

7-) Geçici ihale teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak),

8-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR