BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde 3 adet dükkan kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan çağış kampusunda yerleşkesinde bulunan Merkez Yemekhane binası zemin katında boş bulunan dükkan yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan çağış kampusunda yerleşkesinde bulunan Merkez Yemekhane binası zemin katında boş bulunan ekli listede yer alan dükkan yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.

 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

 4. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tastikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadır.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 9000 0120 0924 1000 0600 0030 nolu hesabına yatırılacaktır.

 5. İsteklilerde aranılan belgeler:

 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı 2019 tarihli,

 2. Savcılıktan alınacak Sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı 2019 tarihli,

 3. Oda sicil kaydı,

 4. İmza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,

 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2019 tarihli,

 6. Vekilin imza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,

 7. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları ihale tarihi itibariyle son otuz (30) güne ait 2019 tarihli vergi numarası ve vergi borcu yoktur yazısı,

 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,

 9. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait 2019 tarihli SGK borcu yoktur belgesi, adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmayanların kendi adına SGK borcu yoktur belgesi,

 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,

 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,

 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

 2. Keyfiyet ilan olunur.

SIRA NO

BULUNDUĞU
YER

BULUNDUĞU KAT

İŞYERİ NO


DÜKKAN KANTİN

ALAN M2

YILLIK
MUHAMMEN
BEDEL


GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İhale
Tarih ve Saatleri

1

Merkez
Yemekhane

Zemin

12

Dış Kısım

30 M2

12.000,00-TL

360,00-TL

29/07/2019
09:30

2

Merkez
Yemekhane

Zemin

13

Dış Kısım

30 M2

12.000,00-TL

360,00-TL

29/07/2019
10:30

3

Merkez
Yemekhane

Zemin

14

Dış Kısım

30 M2

12.000,00-TL

360,00-TL

29/07/2019
11:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR