BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Balıkesir Ünüversitesine ait kantin ve dükkanlar kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 kantin, 1 kantin-kırtasiye, 4 dükkan kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rektörlük Binası altıncı (6.) katı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin-kırtasiye odası ve dükkan yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.

 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

 1. İhale ilan listesinde belirtilen sıralamaya göre 20/03/2020 tarihinde saat: 09:30 da 1. sıradan başlayıp sırayla yapılacaktır.

 2. Tüm ihalelerin dosya alma işlemi 20/03/2020 tarihinde saat: 09:30 da sona erecektir.

 1. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

 2. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tasdikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadı.r.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 90 0001 2009 2410 0006 0000 30 nolu hesabına yatırılacaktır.

 3. İsteklilerde aranılan belgeler:

 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,

 2. Savcılıktan alınacak Sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,

 3. Oda sicil kaydı,

 4. İmza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2020 tarihli,

 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2020 tarihli,

 6. Vekilin imza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2020 tarihli,

 7. Vergi Numarası ve vergi borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait belge veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,

 8. ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait SGK borcu yoktur belgesi veya adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmadığına dair belge veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2020 tarihli,

 9. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,

 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2020 tarihli,

 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2020 tarihli,

 12. İş Deneyim Belgesi,

1- ihale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç (3) yıl kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak, (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantin-Kırtasiye Yeri İçin) 2020 tarihli,

 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

 2. Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No

Taşınmazı Bulunduğu Yer


Cinsi

Alan M²

Bir (1) Yıllık
Muhammen
Bedel

Geçici Teminat Bedeli (%3)

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Çağış Kampüsü

Kantin-Kırtasiye

107 m²

37.500,00-TL
(%18 KDV Dahil)

1.125,00-TL

2

4 Nolu İç Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü

Dükkan

40 m²

15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

450,00-TL

3

5 Nolu İç Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü

Dükkan

40 m²

15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

450,00-TL

4

8 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü

Dükkan

30 m²

15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

450,00-TL

5

9 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü

Dükkan

30 m²

15.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)

450,00-TL

6

Susurluk Meslek Yüksekokulu
Susurluk Kampüsü

Kantin

47 m²

2.400,00-TL
(%18 KDV Dahil)

72,00-TL

7

Edremit Meslek Yüksekokulu
Edremit Kampüsü

Kantin

55 m²

4.800,00-TL
(%18 KDV Dahil)

144,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR