ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorum Belediyesi'ne ait spor tesisleri ve 1 adet otobüs kiraya verilecektir

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115364
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : AK KENT MAH. / ULUKAVAK
Tipi : Komple Tesis
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HAKİMİYET 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : İlimiz Akkent Mahallesi, Gimat 13. Sokak, No:2 adresinde Çorum Gıda Toptancıları Sitesi güneyinde bulunan imar planında spor tesisi işaretli 62 adet oda kapasiteli, kullanım hakkı Belediyemize ait spor tesisleri içerisindeki demirbaş, müştemilat ve 1 adet otobüs ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile 2 (iki) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Şartname : Şartname ve ekleri Belediyemiz Tesisler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri : 28.01.2020 Salı günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
Tahmini Bedeli : 1 Yıllığı 50.000,00 TL + KDV
Geçici Teminatı : 5.000,00 TL
İsteklilerde Aranan Belgeler :
A) Kanuni İkametgâh Belgesi,
B) Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi,
C) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri,
D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri,
E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,
F) Türkiye Futbol Federasyonunca verilen Profesyonel Futbol Takımı olduğunu gösterir Tescil Belgesine Sahip olmaları,
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,
I) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belgeler,
K) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak kişinin yetkilendirilme belgesi.
L) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.
M) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR