DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Döşemealtı Belediyesi dükkan satışı yapacaktır

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:454/ 1704 ada 10 nolu parseldeki Belediye İş Merkezi Asma Katlı Dükkan
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/DÖŞEMEALTI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Döşemealtı Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO TAŞINMAZIN CİNSİ ALANI
M2
MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:454/ 1704 ada 10 nolu parseldeki Belediye İş Merkezi Asma Katlı Dükkan Bağımsız Bölüm No: Z:03 140 1.925,000,00TL 57.750,00TL 12.12.2019 14:00
2 Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:454/ 1704 ada 10 nolu parseldeki Belediye İş Merkezi Asma Katlı Dükkan Bağımsız Bölüm No: Z:04 140 1.925,000,00TL 57.750,00TL 12.12.2019 14:30
1- Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Satın almak istedikleri Dükkanların, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Taşınmazlar Üzerinde Türkiye Ekonomi Bankasının 6.330,000,00TL değerinde İpotek şerhi ile Antalya 14. İcra Dairesinin İcrai Haczi vardır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip bu ve benzeri şerhler kaldırılarak Tapu devri yapılacaktır.Taşınmazın Mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İrtibat: 0242 421 30 53 (12 30 veya 12 51 dahili)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR