BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin ve kırtasiye yeri kiraya verilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan aşağıdaki tabloda yer alan kantin, kırtasiye odası ve dükkan yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Balıkesir Üniversitesine ait olan aşağıdaki tabloda yer alan kantin, kırtasiye odası ve dükkan yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
 4. Her bir yerin ihalesine ait idari-teknik şartnamenin tastikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 50 (Elli)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı ayrı İdari-Teknik şartname almak zorundadı.r.) Söz Konusu bedel Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 9000 0120 0924 1000 0600 0030 nolu hesabına yatırılacaktır.
 5. İsteklilerde aranılan belgeler:
 1. Resmi kurumlardan alınan İkametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı 2019 tarihli,
 2. Savcılıktan alınacak Sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı 2019 tarihli,
 3. Oda sicil kaydı,
 4. İmza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,
 5. Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2019 tarihli,
 6. Vekilin imza sirküleri noterden onaylı 2019 tarihli,
 7. Vergi Numarası ve borcu yoktur ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait 2019 tarihli yazı,
 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,
 9. ihale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne ait 2019 tarihli SGK borcu yoktur belgesi veya adına tescil edimiş işyeri dosyası bulunmadığına dair yazı,
 10. BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 11. BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi,
 12. İş Deneyim Belgesi,

1- ihale konusu iş ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç (3) yıl kantin faaliyeti gösterdiğine dair iş deneyim belgesini sunmak, (Balıkesir Meslek Yüksekokulu kantin yeri için)

 1. İhaleye katılmak isteyenler istekliler idari şartnamenin 3.maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Ayniyat/Gelir Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
 2. Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No Bulunduğu Yer
Cinsi
Alan M² Yıllık
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Bedeli (%3) İhale
Tarih ve Saatleri
1 Altınoluk Meslek Yüksekokulu
Altınoluk Kampüsü
Kantin 80 m² 1.740,00-TL
(%18 KDV Dahil)
52,20-TL 20/09/2019
09:00
2 Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Çağış Kampüsü
Kantin 40 m² 5.900,00-TL
(%18 KDV Dahil)

177,00-TL
20/09/2019
09:30
3 Mühendislik Fakültesi Ek Bina
Çağış Kampüsü
Kırtasiye yeri 9 m² 18.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
540,00-TL 20/09/2019
10:30
4 14 Nolu Dış Dükkan Yeri
Çağış Kampüsü
Dükkan 30 m² 12.000,00-TL
(%18 KDV Dahil)
360,00-TL 20/09/2019
11:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR