KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan iki katlı yapı ofis olarak kiraya veriliyor

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135412
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Semt-Mahalle : ATAKENT MAH. / ATAKENT
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 20.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜNBOYU 22.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Küçükçekmece Atakent Mahallesi 564 ada 1 parselin kuzeyi “Park Alanı” bulunan 2 katlı yapı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ATAKENT MAHALLESİNDE BULUNAN İKİ KATLI YAPININ OFİS OLARAK KİRAYA VERİLMESİ.

İlçesi Mevkii Pafta/Ada/
Parsel
Kira
Süresi
Tahmini Aylık Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat (%3)
Şartname
Bedeli
Küçükçekmece Atakent Mahallesi 564 ada 1 parselin kuzeyi “Park Alanı” 3 yıl 3,800.00TL + %18 KDV 4,104.00TL 200,00TL
 1. Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 564 ada 1 sayılı parselin kuzeyinde kalan ve planlarda park alanında bulunan alanın yaklaşık 177,50 m²’lik alanı üzerindeki iki katlı yapının ofis olarak 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre 03.03.2020 tarihinde saat 10:00 ’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Gerçek Kişiler:

 • Tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) T.C Kimlik Kartının aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi.
 • İkametgâh Belgesi.
 • Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.
 • Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu olmadığına dair yazı.
 • Belediye borç ilişiği kesme yazısı, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

Tüzel Kişiler:

 • İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.
 • Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.
 • Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi.
 • Tebligat Adres Beyanı.
 • İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti.
 • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete)
 • Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu olmadığına dair yazı.
 • Belediye Borç İlişiği Kesme yazısı, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunun bulunduğu dosyalarını 03/03/2020 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
 1. İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
 2. İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat bedelinin 03/03/2020 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. İhaleye ait şartname 03/03/2020 tarihi ihale saatine kadar, 200.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.
 4. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 5. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 6. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR