MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Menteşe Belediyesi tarafından 16 adet işyeri kiraya verilecektir

MUĞLA MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. İhale, 25.12.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 23.12.2019 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  1. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden kira/ecrimisil/işgaliye, vergi vb. borcu olmadığına dair belge,
  5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete, İhale İlan tarihinden önce Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge; Nitelik belirtilen taşınmazlarda ilgili odasından alınan belge (6360 sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerdeki işyeri, konut, tarla ve ATM olarak ihaleye çıkan taşınmazlarda bu şart aranmaz.)
  6. “Ayakkabıcı” olarak nitelik belirtilen işyeri için İlgili odasından Nace Kodu istenen nitelikteki iş kolu için getirilecektir.
  7. “Tüp Deposu” olarak nitelik belirtilen 1 ve 2 sıra nosundaki işyerleri, tüp deposu olması nedeniyle, tüp ana bayi veya tali bayilik ile ilgili belge getirilecektir.
  8. Gerçek kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İhale İlan tarihinden önce Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge; Nitelik belirtilen taşınmazlarda ilgili odasından alınan belge (6360 sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen mahallelerdeki işyeri, konut ve ATM olarak ihaleye çıkan taşınmazlarda bu şart aranmaz.)
  9. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi,
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN İŞYERİ NO İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK/MEVKİİ KAPI NO ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN (M²) MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 3255 MENTEŞE BAYIR BAHÇELİEVLER CAD. 45/A 175 1 TÜP DEPOSU 58.00 1.600.00 TL + KDV 144.00 TL
2 3257 MENTEŞE BAYIR BAHÇELİEVLER CAD. 45/C 175 1 TÜP DEPOSU 58.00 1.600.00 TL + KDV 144.00 TL
3 3183 MENTEŞE CAMİKEBİR BAKIRCIKLAR SK. 17/1 86 2 İŞYERİ 9.00 1,300.00 TL 117.00 TL
4 3284 MENTEŞE DÜĞEREK MİTHATPAŞA SK. 43/1 1442 16 İŞYERİ 84,00 2,000.00 TL 180.00 TL
5 3576 MENTEŞE EMİRBEYAZIT RECAİ GÜRELİ CAD. 2/3 375 14 ATM - 36,000.00 TL 3,240.00 TL
6 3504 MENTEŞE KÖTEKLİ 274 SK. 20/5 - - İŞYERİ 5.75 10,000.00 TL 900.00 TL
7 3503 MENTEŞE KÖTEKLİ 274 SK. 20/4 - - İŞYERİ 5.75 10,000.00 TL 900.00 TL
8 3200 MENTEŞE KÖTEKLİ 274 SK. 20/A 144 4 BÜFE + ÇAY OCAĞI 26.500.00 TL + KDV 2,385.00 TL
9 3440 MENTEŞE MUSLİHİTTİN ABDİ İPEKÇİ CAD. 24/1-2-8-A 763 116 ATM 14,600.00 TL 1,314.00 TL
10 3024 MENTEŞE MUSLİHİTTİN BARIŞ SK. 13/1 - - BÜFE 9.00 16.950.00 TL + KDV 1,525.50 TL
11 3059 3060 MENTEŞE ORHANİYE PAZARYERİ SK. 20-22 1179 7 AYAKKABICI 52.00 21.000.00 TL+ KDV 1,890.00 TL
12 3069 MENTEŞE ORHANİYE PAZARYERİ SK. 40-42 1179 7 İŞYERİ 27.00 20,500.00 TL 1,845.00 TL
13 3087 MENTEŞE ORHANİYE PAZARYERİ SK. 78 1179 7 İŞYERİ 30.00 40,100.00 TL 3,609.00 TL
14 3088 MENTEŞE ORHANİYE PAZARYERİ SK. 80 1179 7 İŞYERİ 30.00 23,700.00 TL 2,133.00 TL
15 3220 MENTEŞE ORTAKÖY DİĞER (KÖYİÇİ) SK. 78 218 2 KAHVEHANE - 26.700.00 TL + KDV 2,403.00 TL
16 3369 MENTEŞE YEŞİLYURT CUMHURİYET (YENİÇEŞME) SK. 9/C 405 20 İŞYERİ 22,00 1,800.00 TL 162.00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR