GÜLNAR BELEDİYE BŞK.

Mersin Gülnar'da bulunan iş yerleri ihale ile kiraya verilecektir

GÜLNAR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01190134
Şehir : Mersin / Gülnar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜLNAR''IN SESİ 13.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gülnar Belediyesi'ne ait 4 adet iş yerinin ihale ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülnar Belediyesi Encümen Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI


SIRA
NO

MAHALLESİ

CADDESİ

CİNSİ

MEVKİİ

ADA/PARSEL

KAPI NO:

MUAMMEN
BEDELİ (YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ YILLIK

İHALE GÜNÜ
VE SAATİ

1
ZEYNE GÜLNAR CAD. İŞYERİ DÜĞÜN SALONU ALTI 0 /165 37/1 4.102,00 TL 123 TL 29.07.2020-10:30
2 AYVALI ANKARA CAD. İŞYERİ ESKİ OTOGAR 1/6 14/2 3.861,00 TL 116 TL 29.07.2020-11:00
3 BÜYÜKECELİ AKDENİZ İŞYERİ ANTALYA YOLU ÜZERİ 124/3 113/A 44.786,00TL 1.344 TL 29.07.2020-11:30
4 BÜYÜKECELİ AKDENİZ İŞYERİ ANTALYA YOLU ÜZERİ 109/169 80/C 21.753,00 TL 653 TL 29.07.2020-12:00


Gülnar Belediyesine ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın kiraya verilmesi işi:
1- Encümen Karar Tarihi: 25.06.2020 ve No:68

 1. Taşınmaza ait bilgiler:

a) İlçesi: Gülnar
b) Cinsi: İşyeri
c) Yeri: Zeyne Mahallesi, Ayvalı Mahallesi, Büyükeceli Mahallesi
3- Muhammen Bedel:
a) Zeyne Mahallesi,Gülnar Caddesinde bulunan 37/1 adresindeki iş yeri için yıllık 4.102,00 TL
b) Ayvalı Mahallesi,Ankara caddesinde bulunan 14/2 adresindeki iş yeri için yıllık 3.861,00 TL
c) Büyükeceli Mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan 113/A adresindeki iş yeri için yıllık 44.786,00 TL
d) Büyükeceli Mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan 80/C adresindeki iş yeri için yıllık 21.753,00 TL
4- Süresi: 3 Yıl
5- Geçici Teminat Bedeli: a)Yukarıda gösterilmiştir.
6- İhale Tarihi ve Saati: 29/07/2020 Çarşamba günü saat:10:30 ile12:30 saatleri arasında
7- İhalenin yapılacağı yer: Gülnar Belediyesi Encümen Salonu.
8- İhale usulü 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü.
9- İhale Şartnamesi: Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00 TL karşılığında alınacaktır.
10- İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
  1. İkametgâh belgesi,
  2. Nüfus Cüzdan Sureti,
  3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
  4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
  5. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  6. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi

7-Maliye ve SGK borcu olmadığına dair belge
8-Gülnar Belediyesine emlak ve kira borcu olmadığına dair belge.

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;
 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
 6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 7. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi

8-Gülnar Belediyesine emlak ve kira borcu olmadığına dair belge.
9- Maliye ve SGK borcu olmadığına dair belge
11- İstekliler dosyalarını en geç 29/07/2020 Çarşamba günü saat 09:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
12- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13- Telgrafla müracaatlar ve postadan gelecek teklifler kabul edilmez.

Tlf: 03247517110 Fax: 03247513910
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR