MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Milas Belediyesine ait kahvehane, dükkan ve restoran kiraya verilecektir

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıda bilgileri yazılı olan belediyemiz taşınmazları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 3 ve 5 yıllığına kiraya verilecektir.

S. NO İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK/MEVKİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN(m2) BAĞ. BÖL KAPI NO K. Süresi MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 MİLAS Gürceğiz Merkez Sokak Kahvehane 5 Yıl 1.380,00 TL 41,40 TL
2 MİLAS Göldere Merkez Sokak 155 2 Kahvehane 5 Yıl 3.070,00 TL 92,10 TL
3 MİLAS Gökbel Merkez Sokak 174 8 İşyeri (Dükkan) 25 5 Yıl 2.760,00 TL 82,80 TL
4 MİLAS İçme Merkez Sokak Kahvehane 46 5 Yıl 2.920,00 TL 87,60 TL
5 MİLAS Kapıkırı Merkez Sokak Kahvehane 50 5 Yıl 4.920,00 TL 147,60 TL
6 MİLAS Kazıklı Merkez Sokak 1652 Kahvehane 23 5 Yıl 3.400,00 TL 102,00 TL
7 MİLAS Kafaca Merkez Sokak 1249 İşyeri 3 Yıl 4.400,00 TL 132,00 TL
8 MİLAS Kafaca Merkez Sokak 1235 Kahvehane 5 Yıl 4.400,00 TL 132,00 TL
9 MİLAS Kafaca Merkez Sokak 1235 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 4.000,00 TL 120,00 TL
10 MİLAS Kafaca Merkez Sokak 1235 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 4.000,00 TL 120,00 TL
11 MİLAS Kafaca Merkez Sokak 1235 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 4.000,00 TL 120,00 TL
12 MİLAS Kalem Merkez Sokak 103 14 Kahvehane 100 5 Yıl 1.720,00 TL 51,60 TL
13 MİLAS Kayabaşı Merkez Sokak 170 2 Kahvehane 5 Yıl 1.360,00 TL 40,80 TL
14 MİLAS Kayabaşı Merkez Sokak 170 2 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 1.550,00 TL 46,50 TL
15 MİLAS Kayabaşı Merkez Sokak 170 2 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 1.550,00 TL 46,50 TL
16 MİLAS Karakuyu Merkez Sokak 455 Kahvehane 50 5 Yıl 5.800,00 TL 174,00 TL
17 MİLAS Karahayıt Merkez Sokak 105 7 Kahvehane 5 Yıl 2.320,00 TL 69,60 TL
18 MİLAS Kırcağız Köyaltı Mevkii 2928 Restoran 200 Lokanta ve Arsası 5 Yıl 35.200,00 TL 1.056,00 TL
19 MİLAS Kırcağız Merkez Sokak 2872 Kahvehane 5 Yıl 12.000,00 TL 360,00 TL
20 MİLAS Ketendere Merkez Sokak 116 1 Kahvehane/Bakkal 5 Yıl 6.000,00 TL 180,00 TL
21 MİLAS Kılavuz Merkez Sokak 112 1 Kahvehane 5 Yıl 1.820,00 TL 54,60 TL
22 MİLAS Kıyıkışlacık Merkez Sokak 374 17 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 10.000,00 TL 300,00 TL
23 MİLAS Kıyıkışlacık Merkez Sokak 374 17 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 9.600,00 TL 288,00 TL
24 MİLAS Kıyıkışlacık Hurmalı Mevkii 394 438 Tarla 6600 Deniz Tarafı kiralaması 5 Yıl 14.000,00 TL 420,00 TL
25 MİLAS Kıyıkışlacık Hurmalı Mevkii 394 438 Tarla 2200 Yol Üst Tarafı Kiralama 5 Yıl 6.000,00 TL 180,00 TL

İhale konusu taşınmazlar 3 ve 5 yıl süre ile kiraya verilme işinin ihalesi 16.07.2020 Perşembe günü saat 13:30’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhalenin bedeli şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.


İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :

  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden alınacak)
  4. Temsil Durumunda Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,
  5. Milas Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış olan oda kayıt belgesi, teklif vermeye yetki olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya İmza Sirküleri,
  7. Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
  8. Ortak Girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan (Gerçek veya Tüzel) kişiler; yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
  9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
  10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler
  11. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  12. İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 14.07.2020 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR