AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ait depolu dükkan satılacaktır

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051896
Şehir : Aydın / İncirliova
: 409
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 02.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İncirliova İlçesi Sömek Mevkii 9351 Parsel Zemin kat 13 nolu bağımsız bölüm
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN

DOSYA :(33933)2018/12845 vd.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Taşınmazın tapu kaydı ve adresi Cinsi Yüzölçümü ve
Hissesi
Fiyatı(TL) Teminat Tutarı 1.satış:19.12.2019
2.satış:26.12.2019
Tarihinde
Aydın İli İncirliova İlçesi Sömek Mevkii 9351 Parsel Zemin kat 13 nolu bağımsız bölüm Depolu Dükkan 409,64 m² (38/410 hisse) 400.000-TL 30.000-TL 10.00-10.10 arası

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Taşınmaz, İncirliova İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içinde olup, (BL-7) blok nizam 7 katlı, zemini ticari, üstteki katları konut amaçlı imar plan şartı bulunmaktadır. Bodrumlu, 7 katlı betonarme karkas bina 09.04.2013 yılında yapı ruhsatı alınarak tamamlanmış ve 09.04.2013 tarihli kat irtifakı kurulmuş olup, yapı kullanma izni bulunmamaktadır.
İncirliova İlçesi, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesine cepheli, Asel Apt. No:46’da bulunan taşınmazın üzerinde bodrum+zemin+6 normal katlı betonarme karkas 3/B yapı tarzında yapılmış bina bulunmaktadır. Zemin katı ticari amaçlı, üsteki katları konut amaçlı olup, her katında ikişer daire bulunmaktadır. Zemin kattaki, güney kesimindeki 13 bağımsız bölüm numaralı ticari amaçlı dükkan 180.00m² olup, büro olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi camekanlı, duvarları alçı sıvalı üzeri boyalı, zemini seramik ile kaplıdır. İçten merdivenle inilen bodrum kattaki depo 68.00m² olup, boş durumdadır. Elektrik ve suyu, lavabo ve tuvaleti bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

İncirliova İlçesi, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesine cepheli, Asel Apt. No:46’da bulunan bodrumlu zemin+6 normal katlı betonarme karkas binanın zemin katındaki, 13 no’lu bağımsız bölüm, bodrum kattaki deposu ile birlikte 248.00m² olup, 1. sınıf işçilik ve malzeme ile yapılarak yeni tamamlanmış ticari amaçlı işyeri oluşu, blok nizam 7 katlı imar planının bulunuşu, kent ticaret merkezine, resmi kurumlara, okullara, Cuma günü kurulan kent pazarına yakın ve ulaşım kolaylığı oluşu, kentin gelişmiş ve altyapısı tamamlanmış yöresinde bulunuşu değerini olumlu yönde etkilemektedir. Sözkonusu taşınmaz için yapı kullanma izni alınmamış olması değerini olumsuz etkilemektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma: 19.12.2019 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %40’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

7) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir.Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

10) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

11) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 33933-2018/12845 vd.dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

12) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR