AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait 11 adet taşımaz kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
AYDIN-EFELER
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No A d r e s
M2
Niteliği İ h a l e
T a r i h i
İ h a l e
S a a t i
Yıllık Muh. Bedel
+ KDV
3 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem
1 Dalama Mah. 105 Sokak No:24/A 63,00 Ticarethane 10/06/2020 14.05 2.640,00 TL. +KDV 237,60 TL.
2 Efeler Mah. İzmir Bul. Orhan Esin Parkı içi 44,46 Ticarethane 10/06/2020 14.06 6.000,00 TL. +KDV 540,00 TL.
3 Musluca Mahallesi No:118/A 20,00 Ticarethane 10/06/2020 14.07 1.020,00 TL. +KDV 91,80 TL.
4 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Kavaklar Cad. No:1 23,00 Ticarethane 10/06/2020 14.08 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.
5 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Kavaklar Cad. No:2 22,00 Ticarethane 10/06/2020 14.09 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.
6 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Kavaklar Cad. No:3 22,00 Ticarethane 10/06/2020 14.10 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.
7 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Kavaklar Cad. No:4 143,00 Ticarethane ve Depo 10/06/2020 14.11 3.840,00 TL. +KDV 345,60 TL.
8 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Kavaklar Cad.No:14-15 56,00 Ticarethane 10/06/2020 14.12 3.840,00 TL. +KDV 345,60 TL.
9 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Atatürk Bul. No:3 20,00 Ticarethane 10/06/2020 14.13 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.
10 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Atatürk Bul. No:4 20,00 Ticarethane 10/06/2020 14.14 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.
11 Umurlu Mahallesi İstasyon Mevkii Atatürk Bul. No:5 20,00 Ticarethane 10/06/2020 14.15 1.560,00 TL. +KDV 140,40 TL.

2-İhale, 10/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.
3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.
4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
- İş bu ilan 6 (altı) maddeden ibarettir.
-1-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR