ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortahisar belediyesi'ne ait dükkan ve ofisler satılacaktır

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesinde Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
İhale, 11.07.2019 tarihinde Perşembe günü, 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini iştirakci (5 ve 6 nolu ilanlar için) peşin ödeyecektir. Pazarkapı mahallesinde bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu ilanlar için ise iştirakci satış bedelini peşin ödeyebileceği gibi isterse, % 50 lik kısmını peşin geri kalan kısmını her ay olmak üzere vade farksız 8 eşit taksitle de ödeyebilir. 1, 2, 3 ve 4 sıra nolu taşınmazlar için iştirakçinin ihale satış bedelini peşin ödemesi halinde ise % 10 indirim uygulanacaktır.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, taşınmazı taksitle alan iştirakçi ise ayrıca taksitli satış sözleşmesi için binde 9.48 oranında damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
 5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 11.07.2019 Perşembe günü 12:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

S. N Cinsi Blok Kat ve Bağ. Böl. Mahalle - Ada - Parsel Muhammen
Bedel ( TL)
Geçici İhale İhale
Teminat (TL) Tarihi Saati
1 DEPOLU DÜK. A B+Z Kat - 7 Nolu Pazarkapı mah. 3781 Ada 3 Par. 170 1.017.500 30.525 11.07.2019 15:00
2 OFİS 2 Kat - 9 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 39 234.000 7.020 11.07.2019 15:05
3 OFİS 2 Kat - 10 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 74 370.000 11.100 11.07.2019 15:10
4 DÜKKAN 1.Bod Kat - 31 Nolu Pazarkapı mah. 3783 Ada 1 Par. 259 1.165.500 34.965 11.07.2019 15:15
5 GALERİLİ DÜK. 1.Kat- 45 Nolu Sanayi mah. 1623 Ada 1Par. 82,3 140.000 4.200 11.07.2019 15:20
6 ARSA 1 Nolu Bostancı mah. 2397 Ada 10 Par. 410,96 370.000 11.100 11.07.2019 15:25

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR