SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saklıkent Kanyonunda fotoğraf ve video çekim işi kiraya verilecektir

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi ve Doğanlar(Tarla) kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 14:30
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Taşınmaz İhale İlanı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1- İlçemiz Kayadibi Mahallesinde bulunan 5.305,69 m² lik alana sahip Saklıkent Kanyonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi ve Doğanlar(Tarla) kiralama ihalesi yapılacaktır. Kira süresi Fotoğraf ve Video Çekim İşi 4(Dört)yıl, Doğanlar(Tarla) 5(Beş)) yıllık olarak yapılacaktır. İhale 01.04.2020’ de saat 14.30 da başlayacaktır.


Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınmazlar;

SIRA
NO

TAŞINMAZIN MAH./ MEVKİİ
İŞİN ADI

ADA
NO

PARSEL
NO

YÜZ
ÖLÇÜMÜ (M²)CİNSİ
MUHAMMEN BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE
SAATİ
1 Fotoğraf ve Video Çekim İşi 5.305,69 300.000,00 9.000,00 14.30
2 Doğanlar/Ballık Boğazı 119 34 4.564,00 Tarla 1.150,00 35,00 14.40

Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.
Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

 1. Gerçek kişi ise;
 1. İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı

 2. Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

 3. Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

 4. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

 5. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

 1. Tüzel kişi ise;
 1. Tebligat için adres beyanı,

 2. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

 3. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

 5. Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

 6. Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

 1. Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR