BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 adet taşınmaz kiraya verilecektir

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055738
Şehir : İzmir / Bornova
Semt-Mahalle : ERZENE MAH. / BORNOVA
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 25.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
9 EYLÜL 27.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet ofis, 1 adet büro ve 3 adet arsa 3 yıllığına kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Bornova/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BORNOVA BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Sıra No İlçesi
Mahallesi
Adres
Pafta / Ada / Parsel
Cinsi Alanı
(m2)
Tahmini
(Muhammen)
Bedel
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)
Fiili Durumu İhale Saati
1 Bornova
Erzene
8 Sokak No:1 ( Taşdemirler iş merkezi 3. Kat 304 nolu bağımsız bölüm) 165 ada 37 parsel Ofis/Büro 63,00 m² 15.000,00 450,00 İşgalli 09:30
2 Bornova
Erzene
8 Sokak No:1 ( Taşdemirler iş merkezi 3. Kat 305 nolu bağımsız bölüm) 165 ada 37 parsel Ofis/Büro 27,00 m2 7.500,00 225,00 İşgalli 10:00
3 Bornova
Erzene
Gençlik Cd. No:24/A ( Suphi Koyuncuoğlu Lisesi Önü ) Büfe 10,00 m² 36.000,00 1.080,00 İşgalli 10:30
4 Bornova
Kemalpaşa
7401/1 Sokak No:6 13087 Ada 3 Parsel Arsa 800,00 m² 24.000,00 720,00 Boş 11:00
5 Bornova
Kemalpaşa
7405/2 Sokak No:3 , 343 ada 7 parsel Arsa 1.550,00 m²

45.000,00
1.350,00 İşgalli 11:30
6 Bornova
Gürpınar
7224 Sokak No:5 29.L.IV.B pafta 13098 ada 4 parsel Arsa 5.257,00 m² 84.000,00 2.520,00 Boş 12:001) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına 16/10/2019 Çarşamba günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda yukarıda yazılı yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde,

 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*

ihale saati başlangıcına kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler veya aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşmak kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2) 3. Sırada yer alan İhalesi yapılacak taşınmazın faaliyetine uygun olarak isteklilerden daha önce benzer bir faaliyette (kafeterya,çay bahçesi,
kahvehane, restoran vb) işletmeyi en az 3 (üç) sene çalıştırmış olduklarını gösteren; ilgili vergi dairesinden mükellefiyet sicil bilgisi, vergi dairesi
kaydı, işyeri açma ruhsatı ve bu ruhsat adına düzenlenmiş vergi levhası veya 3 yıllık kira sözleşmesi aranacaktır.
3) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
4) Taşınmaz malların 3. ve 6. sırada yer alan taşınmazlardan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.
5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR