ADANA 1. İCRA DAİRESİ

Adana/Seyhan İlçesi'nde işyeri icradan satılıktır Düzeltme İlanına Git

ADANA 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052821
Şehir : Adana / Seyhan
Semt-Mahalle : REŞATBEY MAH. / GAZİPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/12545 ESAS
Muhammen Bedeli
:
142,580 TL
Birinci Satış Günü
:
11.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
09.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
1. İCRA DAİRESİ

2018/12545 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli, Seyhan İlçesi, 1467 Ada, 89 Parsel, Reşatbey Mahallesi, Bahçe Arsa , (3/2241 -2/2241 arsa paylı ) 44.821 m2 alanlı, 1 .Kat 66 ve 67 numaralı bağımsız bölüm ,Dükkan vasfında Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmaz İİK.128 son (Ek fıkra: 28/2/2018-7101/1 md.) "Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. " ekonomik bütünlük arz etmesi nedeniyle 66ve 67 numaralı taşınmazlar birlikte satılmasına karar verilmiştir.Değerleme konusu taşınmazın içinde yer aldığı Galeria İş Merkezi; betonarme + çelik yapı cinsinde, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizam, bodrum + zemin + 1 normal kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak yapılmıştır.
Değerlemesi yapılan dükkan bulunduğu Galeria İş Merkezi, Fuzuli Caddesi, Seyhan Nehri ve Merkez Park arasına ticari, sağlık, eğitim ve kültürel tesis alanı olarak bir bütün halinde kompleks bir yapı olarak 1995 yılında açılan iş merkezi, ilk yıllarda oldukça popüler iken son 15 yılda açılan AVM'ler nedeniyle gün geçtikçe önemini ve değerini yitirmiştir. Değerlemesi yapılan dükkânın bulunduğu iç kısımlarda bulunanlar dükkânlar çoğunlukla boş veya ofis olarak kullanılır hale gelmiştir. İş merkezinin çevresinde geniş otopark, gezi alanları, yeme ve içme restoranları, Migros, polis, sağlık tesis vb işletmeler yer almaktadır. İş merkezinin güvenliği ve yönetimi bulunmaktadır.
Değerlemesi yapılan dükkân Galeria iş merkezinin batı cephesinde bulunan iki (A ve B) girişinden biri olan kuzeyde ki A girişinden girildiğinde sağ tarafa doğru koridora dönüldüğünde 1. kata çıkış merdiveninden çıktıktan sonra sola dönülüp sinema salonunun yanından ilerlendiğinde sağ tarafta koridordan sonra 15. sırada yer alan taşınmaz mala ulaşılır. Dükkânın kuzey cephesi iş merkezinin içerisine, güney cephesi açık alana, doğu cephesi birlikte kullanılan 66 bb nolu dükkâna ve batı 68 bb nolu dükkâna cephelidir.
66 numaralı bağımsız bölüm Dükkân net ~29,70 m² ve brüt ~32,70 m² alana , 67 numaralı bağımsız bölümdeki Dükkân net ~26,94 m² ve brüt ~29,64 m² alana sahiptir. Dükkân mimari projesinde tek hacimden oluşmaktadır. Mevcutta ise dükkân kendisine doğu cephede bitişik olan 66 bb nolu dükkan ile birleştirilerek müştereken kullanılır hale getirilmiştir. Dükkânın girişi iptal edilerek giriş her iki dükkâna da birlikte kullanılan 66 nolu dükkân üzerinden sağlanmaktadır. Dükkanın sınırından 66 dükkan tarafına ~2 m içeride antre kısmından sonra bölünerek mutfak yapılmıştır. 66 bb nolu dükkanın bir kısmı ile değerlemesi yapılan 67 bb nolu dükkan ofis olarak kullanılır hale getirilmiştir. Dükkânın pencereleri alüminyum camekânıdır. Zemini seramik, duvarları ve tavanı saten alçı plastik boyalıdır. Dükkânda ısıtma ve soğutma sistemi bulunmamaktadır.
Taşınmazın İmar Durumu: Seyhan Belediyesi 1/1000 İmar Planında Dükkânın bulunduğu parsel; ?MİA/Merkezi İş Alanı, E:1,50 Yoğunluklu - Max Taks:0,40 - İmar Yolu? yapılaşma koşullarına sahip olduğu bildirilmiştir.Değerleme konusu taşınmaz malın ekli mimari projesi 21.12.2018 tarihinde Seyhan Tapu Müdürlüğü arşivinde incelenmiştir. Değerleme konusu dükkânın bulunduğu binaya ilişkin Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde 11.10.1991 tarih ve 8/30 sayılı Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmaz malın bulunduğu binaya ilişkin Seyhan Belediyesince verilmiş her hangi bir olumsuz karar bulunmamaktadır.
Adresi : Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi No:14 Galeria İş Merkezi 1. Kat İç Kapı No:67 -66 Merkez / ADANA
Kıymeti : 142.580,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergileri (emlak vergi borcu) satış bedeli rehin bedelini geçmesi halinde satış bedelinden ödenmesine ,rehin bedelinin geçmemesi halinde ise aynından doğan vergi borcu (emlak vergi borcu ) ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK.127 maddesi İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. " gereğince tebliğ yapılamaya ilgililereelektronik ortamda yapılan satış ilanın tebligat yerine geçmesine ,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12545 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR