ELEŞKİRT İCRA DAİRESİ

Ağrı/Eleşkirt'de 6664 m² arsalı fabrika işletmesine uygun bina icradan satılıktır

ELEŞKİRT İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049443
Şehir : Ağrı / Eleşkirt
Semt-Mahalle : MOLLASÜLEYMAN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/34 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,408,796 TL
Birinci Satış Günü
:
07.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
04.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
Eleşkirt Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ELEŞKİRT
İCRA DAİRESİ
2017/34 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı ili, Eleşkirt İlçesi, Mollasüleyman Köyü, Remikanyol altı Mevkiinde bulunan 101 Ada, 18 Parsel, 6.664,16 m2 yüzölçümlü, tapuda Deri Fabrikası ve Arsası olarak kayıtlı taşınmazın dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre;taşınmazın Mollasüleyman Köyü sınırları içerisinde Eleşkirt Sanayi Sitesine yakın bir konumda yer aldığı, parselin üzerinde bir adet deri fabrikası binasının mevcut olduğu, parselin sanayi sitesine ortalama uzaklığının yaklaşık 280 metre, Erzurum-Ağrı Karayoluna ortalama uzaklığının 400 metre, Eleşkirt ilçe merkezine kuşbakışı ortalama uzaklağının yaklaşık 2.000 metre olduğu, taşınmazın ticari mahallere ve meskun mahallere uzak konumda bulunduğu, taşınmazın imar durum belgesinde; söz konusu arsa üzerinde ne şekilde bir yapı yapılabileceğine ilişkin bilgileri (E=1,00 ve Hmax=9,50 maksimum yapı yüksekliği) mevcut olduğundan parselin nitelik olarak arsa olduğu, imar durum belgesinde söz konusu taşınmazın hemen yarınında yer alan persellerin ayrık nizam yapı koşuluna sahip olduğunun anlaşıldığı, tespit konusu taşınmazın Belediye mücavir alan ve imar planı içinde yer aldığı ve mücavir alan ve arsa olma şartını sağlayan kriterlere sahip taşınmazlara da çok yakın veya komşu bir konumda yer aldığı, etrafında meskün mahaller ve işyerleri olduğu, Belediye hizmetlerinden faydalandığı, taşınmazın arsa niteliğinde olduğu, Yapının Değerlendirmesinde; yapının 2-C sınıfına "Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar" girdiği, yapının 16-20 yaş aralığında olduğu görüş ve kanaatinde olduğu, parsel üzerinde yer alan yapının tek kattan (kat yüksekliği 6-9 metre) oluştuğu, yapının inşaat işleri bitmiş ancak fabrikaya ait sanayi tesislerinin kısmen yerinde mevcut olmadığı ve tesisin halihazırda kullanılmadığı, yapının duvarlarının bims (briket) malzemesinden yapıldığı, yapının betonarme çelik karkas yöntemi ile inşa edildiği, taşınmazın tapu alanının arsa değerinin 266.566,40 TL, yapının inşaat değerinin 1.142.229,73 TL, genel toplamının (yapı+arsa) 1.408.796,13 TL olduğu belirtilmiştir.
Adresi : Ağrı ili Eleşkirt İlçesi Mollasüleyman Köyü, Remikanyolaltı Mevkii, 101 Ada, 18 Parsel
Yüzölçümü : 6.664,16 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.408.796,13 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 04/12/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Eleşkirt Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İİK'nun 127.Maddesinde göre satış tebliğ ilanı; Adres tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/34 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve ihale temint bedelini Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Ağrı Şubesine ait TR560001500158007300600338 nolu IBAN hesabına yatırabilecekleri ilan olunur.09/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR