POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Polatlı'da 5.083 m² sağlık tesis alanı ihaleyle satılacaktır

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033099
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : ZAFER MAH. / POLATLI
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ ZAFER MH. 260/3 ADA/PARSEL   5.083,00 M²'LİK SAĞLIK TESİS ALANI 2886 SAYILI DİK'İN 26. MADDESİ UYARINCA KAPALI TEKLİF USULÜYLE SATILACAKTIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
ANKARA POLATLI ZAFER 260/3 5.083,00 m²

VASFI TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ
SAĞLIK TESİS ALANI 14.222,000 TL 1.422,000 TL 04.09.2019 / 11.00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Müdürlüğümüz ihale salonunda satışı yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri (ikametgah) belgesi.
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhalelere şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler ile telefon , faks, e posta vb. yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır..
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara_polatli@milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve http://www.ankdef.gov.tr adresinde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR