ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antakya Belediyesine ait 25 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecektir

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antakya Belediye Başkanlığı tarafından 25 adet iş yeri 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereği kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antakya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ: Mülkiyeti Belediyemize ait Meydan Mahallesi İzzetağa Sokaktan cephe alan 5. Mıntıka 3577 parsel üzerinde zemin kattaki 5 (Beş) adet işyeri, Serinyol/Mustafa Kemalpaşa 645 ada 6 numaralı parsel içerisinde bulunan 6 (Altı) adet işyeri, 1 (Bir) adet Restaurant ve 1 (Bir) adet Otel (Misafirhane), Serinyol/ Atatürk mahallesi 571 Ada 1 numaralı parsel içerisindeki Açık Yüzme Havuzu ile Serinyol/Mustafa Kemalpaşa 645 ada 13 numaralı parsel içerisinde bulunan 11 (Onbir) adet işyeri 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

  2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE KİRA MÜDDETİ İLE MUHAMMEN BEDEL: İhaleye konu taşınmazların açık adresi, yüzölçümü, kira süresi, ihale tarih ve saati ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda gösterilmiştir.

Sıra Adresi İşyeri Cinsi Kullanım Alanı (m2) Kira Süresi
(Yıl)
İhale Tarihi / Saati Yıllık Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat
(TL)
1 5. Mıntıka 3577 parsel
(Haraparası Mh. 1. İzzetağa Sokağa cepheli)
7 nolu İşyeri 17.06 3 (Üç) 03.10.2019
10:00
9,000.00 810.00
2 5. Mıntıka 3577 parsel
(Haraparası Mh. 1. İzzetağa Sokağa cepheli)
8 nolu İşyeri 19.30 3 (Üç) 03.10.2019
10:05
9,000.00 810.00
3 5. Mıntıka 3577 parsel
(Haraparası Mh. 1. İzzetağa Sokağa cepheli)
9 nolu İşyeri 17.75 3 (Üç) 03.10.2019
10:10
9,000.00 810.00
4 5. Mıntıka 3577 parsel
(Haraparası Mh. 1. İzzetağa Sokağa cepheli)
10 nolu İşyeri 20.46 3 (Üç) 03.10.2019
10:15
9,000.00 810.00
5 5. Mıntıka 3577 parsel
(Haraparası Mh. 1. İzzetağa Sokağa cepheli)
12 nolu İşyeri 14.75 3 (Üç) 03.10.2019
10:20
8,000.00 720.00
6 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
1 nolu İşyeri 38.61 3 (Üç) 03.10.2019
10:25
6,750.00 607.50
7 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
2 nolu İşyeri 41.58 3 (Üç) 03.10.2019
10:30
7,300.00 657.00
8 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
3 nolu İşyeri 48.16 3 (Üç) 03.10.2019
10:35
8,200.00 738.00
9 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
4 nolu İşyeri 21.79 3 (Üç) 03.10.2019
10:40
4,750.00 427.50
10 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
5 nolu İşyeri 22.05 3 (Üç) 03.10.2019
10:45
4,650.00 418.50
11 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli Zemin Kat)
6 nolu Restaurant 272.37 3 (Üç) 03.10.2019
10:50
40,000.00 +
(%18 KDV)
3600.00
12 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
7 nolu İşyeri 50.88 3 (Üç) 03.10.2019
10:55
4,400.00 396.00
13 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 6 parsel
(Hatay Caddesine cepheli 1.Kat)
8 nolu Otel
(Misafirhane)
370.76 3 (Üç) 03.10.2019
11:00
25,000.00 +
(%18 KDV)
2250.00
14 Serinyol/Atatürk Mh.
571 ada 1 parsel
Açık Yüzme Havuzu 1875.12 3 (Üç) 03.10.2019
11:05
50,000.00 +
(%18 KDV)
4500.00
15 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
2 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:10
3,200.00 288.00
16 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
3 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:15
3,200.00 288.00
17 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
4 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:20
3,200.00 288.00
18 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
5 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:25
3,200.00 288.00
19 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
6 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:30
3,200.00 288.00
20 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
7 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:35
3,200.00 288.00
21 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
8 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:40
3,200.00 288.00
22 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
9 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:45
3,200.00 288.00
23 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Semt Pazarına cepheli Zemin Kat)
10 nolu İşyeri 32.00 3 (Üç) 03.10.2019
11:50
3,200.00 288.00
24 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Sincari caddesine cepheli Zemin Kat)
13 nolu İşyeri 17.38 3 (Üç) 03.10.2019
11:55
3,700.00 333.00
25 Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mh.
645 ada 13 parsel
(Sincari caddesine cepheli Zemin Kat)
14 nolu İşyeri 21.98 3 (Üç) 03.10.2019
12:00
3,900.00 351.00

  1. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz görebilir. İhaleye girecekler ise Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150 TL (YüzelliTürkLirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

  1. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartları taşımak ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve işin gereğine göre aşağıda belirtilen belgelerinde verilmesi gerekmektedir.
4.1. Gerçek kişiler;
4.1.1. Nüfus cüzdanı (fotokopi)
4.1.2. Oda belgesi, (Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
4.1.3. İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
4.1.4. Sabıka kaydı, (Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı)
4.1.5. Beldiyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir.)(Aslı)
4.1.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge, (Bankadan alınmış süresiz geçici teminat mektubu ya da Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
4.1.7. İkametgâh belgesi, (Aslı)
4.1.8. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı, (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
4.1.9. Doküman Satın Alındığına dair form. (Aslı)
4.1.10. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesi.
4.1.11. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

4.2. Tüzel kişiler ise;
4.2.1. Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
4.2.2. İmza sirküleri/İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
4.2.3. Sabıka kaydı, (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
4.2.4. Ticaret sicil gazetesi, (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) (Aslı)
4.2.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir.)(Aslı)
4.2.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış süresiz teminat mektubu ya da Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
4.2.7. Adres beyanı, (Aslı)
4.2.8. Şirket yetki belgesi, (Aslı veya noter onaylı)
4.2.9. Şirket vergi dairesi kaydı, (Aslı veya noter onaylı)
4.2.10. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
4.2.11. Doküman Satın Alındığına dair form. (Aslı)
4.2.12. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesi. (Aslı)
4.2.13. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı, (Aslı)
4.2.14. Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
4.2.15. Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4.1.1. , 4.1.2. , 4.1.3. , 4.1.4. , 4.1.5. , 4.1.7. , 4.1.10. , 4.1.11. , sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

  1. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

  1. DOSYALARIN TESLİM TARİHİ VE ŞEKLİ

Bu ilanın 4. maddesinde istenilen belgelerin ihale gününden bir gün önce (02/10/2019) saat 17:00’a kadar General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi No:6 Antakya/Hatay adresinde bulunan Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim eden istekliler ihaleye katılamayacaktır.

İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR