İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Beyoğlu'nda 4 katlı kargir han (ABED HAN) mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037980
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAH. / KEMANKEŞ
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 12.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/37 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
46,150,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.09.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Örnek No: 27

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/37 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul ili,Beyoğlu ilçesi Kemankeş mah. Erişteci ve Havyar Hanı içi 94 ada 75 parsel 712,00 m2 kargir Abit Han nitelikli taşınmazın , " 121 parselde iştiraki daimi hakkı vardır, korunması gerekli 2.grup taşınmaz kültür varlığıdır, satışa arz 15.04.2003 tarih 2591 yevmiye Beyoğlu 1.icra müdür 14.04.2003 tarih 2003/8 satış, T.942/5754 H 927/6672 , İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi satış Memurluğu 2013/45 satış sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir, istanbul 10.Sulh Hukuk Mahkemesi 2018/37 satış sayılı müzekkeresi ile satışına gidilmiştir, Reşit Mümtas, Ahmet Semih Mümtas ve Ali Murad Mümtasın hisselerini mirasçılar dışında üçüncü şahıslara satışlarında muvafakat alacaklardır, veraset vergi ilişiği eksik olup, üçüncü şahıslara satışlarında veraset vergi ilişiği kesilecektir, kamu haczi: Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü 18.03.2019 tarih E 224051 sayılı haciz yazısı, İstanbul 28.İcra Müdürlüğü 2016/20052 sayılı haciz yazısı, İstanbul 28.İcra Müdürlüğü 2016/20053 sayılı haciz yazısı, "Şerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikteihale edilecektir.

İMAR DURUMU : İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/685 esas sayılı kıymet takdirine itiraz sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda ''Beyoğlu Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2013 tarih ve Ç-4908 sayılı yazısında, konu taşınmazın 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Bitişik nizam THT (Turizm + Hizmet + Ticaret)alanında kalmakta olup, parseldeki mevcut yapının tescilli eski eser olduğu, İmar işlem dosyasında taşınmaza ait herhangi bir ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmadığı, 01.01.2013 tarihinden itibaren de herhangi bir tadilat pojesi ya da ruhsat verilmemiş olduğunu belirtilmiştir denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi nin 2017/685 esas sayılı kıymet takdirine itiraz sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda ''Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı yukarıda belirtilmiş olup, adres kaydı Kemankeş caddesine bağlı Erişteci sokak ile çıkmaz sokağa cepheli kargir bina elektronikçilerin bulunduğu, ABED HAN olarak kayıtlıdır. Bina eski eser niteliğinde olup, Yığma Kargir olarak inşa edilmiştir. 712,00m2 alanlı ana taşınmazın tamanına oturan bina, ticari amaçlı işyeri olarak kullanılmakta olup asansörlü, Bodrum+ Zemin + 4 normal katlıdır. Bina ÖMER ABED HAN’a bitişik olup kapalı alanı yaklaşık 3.550m2 alanlıdır. Erişteci sokak ile çıkmaz sokak ve Ömer Abed Han’dan giriş-çıkış mevcuttur.Bodrum katta 6 adet depo, 3 bölümlü ardiye ve kalorifer odası mevcut olup döşemeler beton, duvarlar sıva üzeri boyalı, kat yüksekliği 3metredir. Zemin katta 18 adet dükkan, çay ocağı ve wc olup kat merdivenleri mermer kaplıdır. Zemin kat, Ömer Abed Han ile koridor ve merdivenle birleştirilmiş olup toplamda her iki handa üç kapı mevcuttur. Dükkan zeminleri karo mozaik, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Kat yüksekliği 4.50 metredir. 1-2.-3.-4. normal katlarda, 15’şer adet bağımsız bölüm olup bürolar ahşap döşeme ve sıva üzeri boyalıdır. Kat yüksekliği 4 metredir. Binada toplam 78 adet dükkan, büro, depo, ardiye ve kalorifer odası mevcuttur..Binalarda yapılan tadilat ve değişiklikler nedeniyle mimari özgünlüğünü yitiren iç mekanlar tümüyle sıvalı olup herhangi bir bezeme öğesi mevcut değildir. Dava konusu taşınmazlar, Kadıköy vapur iskelesi yolcu bekleme salonu ve Galataport projesinin çok yakınındaki taşınmazlar her türlü altyapı, belediye ve tüm kentsel hizmetlerden faydalanmakta olup yukarıda belirtilen imar durumunda Turizm + Hizmet + Ticaret bölgesinde yer almaktadır. Konu taşınmazlar, korunması gereken l.gurup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bulunmaktadır. Bu nedenle kesin yapılaşma yasağı bulunan taşınmazlar anıtlar kurulunun izni dahilinde restore edilerek turizm amaçlı hizmet verebilir. Konu taşınmazlar, Karaköy yolcu iskelesine, Yer altı Camiine, Galata Köprüsüne, Bankalar caddesine, Perşembe pazarına, tramvay istasyonuna, Sirkeci’ye yürüme mesafesinde olup, bölgenin her türlü alt yapısı tamamlanmış, okul, kamu kurumları, hastane, banka, otel, vb. tüm kentsel hizmetlerden faydalanmaktadır. Raylı, kara ve deniz Ulaşım imkanları son derece elverişlidir. Konu taşınmazın imar durumu, konumu, büyüklüğü, çevre teşekkülü, arz-talep durumu, günün ekonomik şartları, çevredeki yapılaşma durumu, bölgedeki emlak alım ve satım rayiçleri, taşınmazın alışveriş 12/22 merkezlerine, okul ve sağlık tesislerine, kamu hizmeti veren alanlara olan mesafesi, ulaşım imkanları, alt yapısını tamamlamış olması, ticaret alanında bulunması, tarihsel ve mimari önemi, kira geliri gibi unsurlar ve değerine tesir edebilecek tüm etkenler bir arada değerlendirilerek değer tespiti yapılmıştır.Denilmektedir.

PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP)
T.C. İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü tarafından 05.04.2013 tarihinde 21710397/539 6/22 sayı ile gönderilen (Beyoğlu-Beşiktaş) yazıda ; Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 123 pafta, 94 ada, 75 parselde bulunan 712,00m2 yüzölçümlü taşınmaza ait 1/500 ölçekli harita-plan örneğinin, kadastro paftasına uygun olduğu belirtilmiştir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda taşınmazın değeri 94 ada, 75 nolu parselde kayıtlı ve müşterek hükümlere tabi olan Abed Han değeri, K.D.V. Hariç; 46.150.000,00 TL(KIRKALTIMİLYONYÜZELLİBİNTL) olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi
25.09.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,
1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar
25 EKİM 2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 25 EKİM 2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüzün 1032606 birim kodu esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/37 SATIŞ. Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.08.08.2019 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR