BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Bolu İl Özel İdaresi'ne ait 8 adet dükkan ve 2 adet su kaynağı kiraya verilecektir

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan ve kaynak suyu ( memba) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )


1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 1B/03 nolu dükkân aylık 157,50TL.muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 57,00TL.’dir,

2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 1B/13 nolu dükkân aylık 2.123,33TL.muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 765,00TL.’dir,

3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 2B/5-6 nolu dükkân aylık 505,00TL.muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 185,00TL.’dir,

4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 2B/7-8 nolu dükkânın aylık 445,00TL.muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 165,00TL.’dir,

5- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 2B/9 nolu dükkân aylık 190,00TL. muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 70,00TL.’dir,

6- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde 3E nolu dükkân aylık 571,00TL. muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 206,00TL.’dir,

7- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, İzzet Baysal Caddesindeki, Özel İdare İş Merkezinde Çatı katı 02 nolu dükkân aylık 200,00TL muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 75,00TL’dir,

8- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Göynük İlçesi Özel İdare Müdürlüğü Hizmet ve Resmi İş Merkezi Binasının zemin katında bulunan 6 nolu dükkân aylık 180,00TL muhamen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup geçici teminatı 65,00TL.’dir,

9- İlimiz, Merkez İlçe, Elmalık Köyü, Erenaltı membaından akan Q=2,00 lt/sn. debilik su kaynağının Q=0,50lt/sn.’lik kısmının kullanma suyu olarak 3 (üç) yıl süre ile yıllık KDV hariç 20.000,00 TL. muhamen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 600,00TL.’dir,

10- İlimiz, Mudurnu İlçesi, Taşkesti beldesi, Gölcük Köyü hudutlarında köy yeri mevkiinde bulunan K4:Q:0,75 lt/sn.lik debilik kaynak suyunun Q:0,50 lt/sn.lik kısmını ve K5:Q=0,75 lt/sn. debilik kaynak suyunun Q=0,50 lt/sn.’lik kısmı olmak üzere toplam Q:1.00 lt/sn debilik kaynak suyunu ticari (şişeleme ve damacana) amaçlı olarak 15(on beş) yıl süre ile yıllık KDV hariç 125.000,00 TL. muhamen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 3.750,00TL.’dir,

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 20.08.2019 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
11-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
12- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,
b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2019 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,
d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
13- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR