ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay bahçesi ve sosyal alanlar kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan alanlar 10 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.09.2019 tarihi saat 16:00'ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
10 YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE
KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI : KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
1) a) Bağlıca Mahallesi imar planının 48490 ada 2 parseli üzeri, Bağlıca Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezinde bulunan Kafeterya 1.002.000,00-TL + KDV (BirMilyonİkiBinTürk Lirası) + KDV 30.060,00-TL (OtuzBinAltmışTürk Lirası) 10 YIL 24.09.2019 14:00
1) b) Tunahan Mahallesi imar planının 46499 - 46507 adalar arası, Tunahan Spor Tesisleri içerisinde bulunan Futbol Sahası, İdari Bina ve Kafeterya Yeri
1) c) Eryaman Mahallesi imar planının 46533-46534 adalar arası, Park Alanı üzerinde bulunan Eryaman Spor Tesisleri
1) d) Eryaman Mahallesi imar planının 47396-45784-45785 adalar arası, Emiryaman Spor Tesisleri içerisinde bulunan Halı Saha
1) e) Şehit Osman Avcı Mahallesi 46649 ada 1 parsel üzeri, Ülkü Spor Tesislerinde bulunan Çay Bahçesi Yeri
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47,48 ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
4) İhalelerin muhammen bedeli; 10 yıllık tahmini kira bedeli+KDV olup; ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi'nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında tescil edilmiş spor kulübü olmak ve Ankara Valiliği’nden alınmış dernek faaliyet belgesini sunmak,
5.2. 2019-2020 Futbol sezonu için Türkiye Futbol Federasyonundan Ulusal Kulüp Lisansı almış olmak ve Kulüp Lisans Kurulu Lisans Kararını sunmak,
5.3. Bünyesinde çalıştırdığı Teknik Adamların branşlarına ait ilgili federasyondan alınmış Lisans Belgelerini sunmak,
5.4. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya 9. maddede belirtilen belgelerden herhangi biri.
5.5. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan,
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı,
5.7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,
5.8. Dernek yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
5.9. Dernek yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 23.09.2019 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYRULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR