DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Denizli Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecektir

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Büfe, Kafeterya, Halı Saha ve Tesisleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 14:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ
Sıra No İŞİN KONUSU ADRESİ MUHAMMEN BEDEL/AY-YIL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT KİRA SÜRESİ
1 Büfe Mehmetçik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:113 Pamukkale/DENİZLİ 17,00 m² 1.600,00.-TL+KDV 680,00.TL 26.09.2019 14:20 1 YIL
2 Kafeterya Çakmak Mah. Ali Marım Bulvarı üzeri. 260 sok. No:1 Merkezefendi/DENİZLİ 40,00 m² 1.250,00.-TL+KDV 531,00.-TL 26.09.2019 14:25 1 YIL
3 Büfe Aktıntop Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. No:80/1A Merkezefendi/DENİZLİ 12,00 m² 2.000,00.-TL+KDV 850,00.-TL 26.09.2019 14:30 1 YIL
4 Halı Saha ve Tesisleri Göveçlik Mah. Süleyman Özkan Cad. ile Tevfik Kaya Caddesi arası. Merkezefendi/DENİZLİ 840 m² 250,00.-TL+KDV 107,00.-TL 26.09.2019 14:35 1 YIL

 1. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

 1. Gerçek Kişiler;

  1. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

  2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

  3. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

  4. Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

 2. Tüzel Kişiler;

  1. Tebligat için adres beyanı.

  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

  3. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

  4. Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.

 3. Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

 1. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

 2. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunalabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR