İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık büro (1/6 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850857
Şehir : İstanbul / Sarıyer
: 190
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/35 ESAS
Muhammen Bedeli
:
550000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.09.2018 09:20
İkinci Satış Günü
:
11.10.2018 09:20
Satış Yeri
:
10 icra mezat salonu ( 1. kat B3-136 oda)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2016/35 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi, Şişli Büyükdere Mevkii, 11 ada, 86 parselde kain yüz otuz dokuz bağımsız bölümlü kargir işhanı nitelikli taşınmazda, 1/142 arsa paylı, 1. Kat, 2 B.B. Nolu büro nitelikli taşınmazın 1/6 hissesi.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, Maslak Meydan Sokağı, 1 kapı numaralı Beybi Giz Plaza İş Merkezi’nde 1. Kat, 2 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazdır. Satışa konu taşınmaza Sarıyer-Levent yönünde giderken Maslak Plazalar bölgesinde bulunan Beybi Giz Plaza’ya giderek ulaşılır. İTÜ Ayazağa Metro istasyonu Plaza çıkış kapısına çok yakın bir konumda bulunan taşınmaza aynı zamanda otobüs ve minibüs ile de rahatlıkla ulaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu Beybi Giz Plaza blok nizamda B.A.K. tarzda, 1. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Alüminyum giydirme cepheli binada, asansör, yangın algılama sistemi, jeneratör, 24 saat görev yapan güvenlik, kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın caddeden girişi bulunmakta olup, 267 m2 brüt, 190 m2 net alanı ve kat yüksekliğinden faydalanarak sonradan inşa edilmiş olan 190 m2 asma katı vardır. Taşınmazın aydınlatması gömme spot armatürler ile sağlanmakta olup, yangın sprinkler sistemi vardır, döşemeler doğaltaş, duvarları boya, tavanı asma tavan ve boya, doğramalar alüminyumdur.
Adresi : Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 2 Nolu Büro Sarıyer/İSTANBUL
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve E.2333-5437 sayılı yazısında; Sarıyer İlçesi, Maslak-Ayazağa Mahallesi, 11 ada, 86 parsel sayılı yer, 17.01.2015 onay tarihli 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda, söz konusu parsel kısmen KAKS değer E:2,00 çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla maks. TAKS: 0,40 yapılaşma koşullarında T2 sembolü ile gösterilen “Ticaret Alanı” lejantından, kısmen de “Kentsel Sosyal Altyapı Alanlarında İSKİ Hizmet Alanı” lejantında kalmaktadır. Plan Notları Genel Hükümler Bölümü 1. Maddesine göre; “Kentsel ve Sosyal Donatı Alanları ile teknik altyapı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” denilmektedir.
Kıymeti : 550.000,00 TL (1/6 hisse bedeli)
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca istisna.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup;
- Beyan : Yönetim planı 05/12/1995
- Eklenti: 89 ve 90 nolu garajlar
- Şerh: TEK lehine trafo merkezi için kira şerhi - 24/02/1988 tarih ve 378 yev.
- Şerh; BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. lehine geçiş yeri için kira şerhi - 14/03/1996 tarih ve 906 yev
1. Satış Günü : 10/09/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
2. Satış Günü : 11/10/2018 günü 09:20 - 09:30 arası
Satış Yeri : 10 icra mezat salonu ( 1. kat B3-136 oda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/35 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR