İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Kartal'da bahçeli kargir fabrika binası icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068892
Şehir : İstanbul / Kartal
Semt-Mahalle : YAKACIK YENİ MAH. / UĞUR MUMCU
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/954 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
8,925,160 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
30.12.2019 14:30
Satış Yeri
:
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı. Anadolu Adliyesi 1. Nolu Mezat Salonu. B Blok. -4 Kat. KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 12. İCRA DAİRESİ

2018/954 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


İstanbul 10. İcra Dairesinin 2018/5259 Esas sayılı dosyasından Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, 2710 Ada, 205 Parsel, Yakacık Mahallesi, Kartal Yolu Mevkii, 1.754,00 m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Fabrika Binası
KONUMU-ULAŞIMI-ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: Bölgede teknik altyapılar tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Sosyal açıdan orta gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeridir. Söz konusu bölgede ticari alanlar cadde üzerlerindeki binaların zemin katlarında yer almakta olup, normal katları ise yoğun bir şekilde mesken nitelikli gelişmiştir. Söz konusu bölge daha çok mesken olarak gelişmiş olup, sanayi siteleri az miktardadır. Yakın çevresinde Bağlarbaşı İlkokulu, Maltepe İtfaiyesi, Huzurevi Metro İstasyonu, Karacabey Cami yer almaktadır.
ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLER: Satışa konu ana taşınmaz, tapunun 2710 ada, 205 parsele kayıtlı 1754,00 m2 alanlı taşınmazdır. Topoğrafik olarak az eğimli, geometrik olarak ise kısmen dkdörtgene benzer, biçimsiz formunda olan “BAHÇELİ KARGİR FABRİKA BİNASI” üzerinde, betonarme yapı tarzında ve alüminyum doğrama tarzında yapılar bulunmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde 1 adet 3 katlı ofis binası, 1 adet tek katlı üretim ve depo olmak üzere bitişik nizam 2 adet yapı bulunmaktadır. Mahallen yapılan incelemeye göre, Fabrika Binası 1229 m2 alandan tek kattan oluşmakta olup, çelik konstrüksiyon sistem üzerine alüminyum paneller ile yapılmıştır. Ofis binası ise fabrika kısmına bitişik olarak 226 m2 alanlı, 3 kattan oluşmakta olup yaklaşık 678 m2 alandan oluşmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde yaklaşık 1907 m2 kapalı kullanım alanlı sanayi yapıları bulunmaktadır. Arsa üzerindeki yapının kat irtifakı/mülkiyetine daire dosya içerisinde herhangi bir ruhsat/iskan belgesi bulunmamaktadır. Binalar bitişik olup, birbirinden farklı kullanımları bulunmaktadır. Söz konusu fabrika binası kısmen eski ve bakımsız durumda olup, ofis binası bakımlı ve orta seviyede malzemeye sahiptir. Arsa nitelikli taşınmazın bulunduğu bölgede benzer nitelikte parseller pek bulunmamaktadır. Bölgede altyapı imkanları (elektrik, su, yol vb.) tamamlanmış ve kullanılabilir seviyededir. Mahallinde yapılan incelemelerde borçlu Fuji Hd Asansör Anonim Şirketi tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu yapıda fabrika ve depo kısmının zemini tamamı sertleştirilmiş beton, duvarları ise bazı kısımları saten boyalı, bazı kısımları ise alüminyum mamül şekilde yapılmıştır. Depo kısmının ise çelik konstrüksiyon sistem üzerine yapılmıştır. Ofis binası kısmında zeminler lamine parke, ıslak hacimler ve ortak alanlar seramil, duvarlar saten boyalıdır. Söz konusu iç kapılar ahpaş panel kapı, giriş kapısı sensörlü cam kapıdır.
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz Bahçeli Kargır Fabrika Binası nitelikli olup, herhangi bir bağımsız bölüm özelliği bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın için cins tahsisi kurulmuştur.
İMAR DURUMU: Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilen 26.03.2019 tarihli, E-İmar sayılı belgesine göre;
Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 2710 ada, 205 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Kısmen Taks: 0.40, Kaks: 2.00, Hmax: Serbest yapılanma şartlarında Ticaret+Konut Alanında, Kısmen yol alanında, kısmen de park alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz yaklaşık olarak 1070 m2 net yapılaşma alanı kalmaktadır.
TAŞINMAZIN ADRESİ: Yakacık Çarşı Mahallesi, Kartal Caddesi, No:74 Kartal / İSTANBUL
TAŞINMAZ KAYDINDAKİ İPOTEK/HACİZ DIŞINDAKİ ŞERHLER/BEYANLAR:
1-"Personel Dosyasında Saklı Vaziyet Planında Gösterildiği Üzere Üç Adet Otopark Gayrimenkulün Ortak Mahallerinden Olup, Başka Bir Amaç İçin Kullanılamaz. 11/04/1985 Yev: 984"
2-"Evrakı Müsbitesine Göre Tefferruat Şerhi 04/03/1991 Yev: 611, adet:1, değeri: 0.00 ETL"
ARSA DEĞERİ: Kartal, Yakacık, 2710/205 ada/parsel, 1754,00 m2, 8.000.000,00 TL
OFİS YAPI DEĞERİ: 678 m2, 580,00 TL birim değer, 335.240,00 TL yapı maliyet değeri
FABRİKA YAPI DEĞERİ: Niteliği Fabrika, alanı 1229 m2, birim değeri 480,00 TL, 589.920,00 TL yapı maliyet değeri
TOPLAM DEĞER: 8.925.160,00 TL
Kıymeti : 8.925.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda olup herkes görebilir.
1. Satış Günü : 03/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adalet Sarayı. Anadolu Adliyesi 1. Nolu Mezat Salonu. B Blok. -4 Kat. KARTAL / İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/954 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/10/2019 İCRA İFLAS KANUNU 127. MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlusuna/borçlularına gönderilen satış ilanı tebligatlarının tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR