KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kangal Belediyesi'ne ait park ve çay bahçeleri kiraya verilecektir

KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984506
Şehir : Sivas / Kangal
Yayınlandığı Gazeteler

KANGAL GÜNDEM 23.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KANGAL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZE AİT PARKLAR VE ÇAY BAHÇELERİ KİRALANMASI İHALESİ.
1-İdarenin
a) adresi : KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) telefon ve faks numarası : 0346 457 10 98 – 0346 457 20 52
2-İhale konusu işin
    1. SULARBAŞI MAH. ŞEHİT ENES KOÇAK PARKI 24.000,00 TL+KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    2. KARŞIYAKA MAH . ŞEHİT MURAT İNCİ PARKI 24.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    3. ZAFER MAH . ŞEHİT ÜZEYİR GENÇDOĞMUŞ PARKI 54.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3) Üç yıllığına kiraya verilecektir.
    4. KARANLIK KÖYÜ . KARANLIK KÖYÜ MİLLET BAHÇESİ 60.000,00 TL +KDV muhammen bedelle (3)Üç yıllığına kiraya verilecektir.

Kiralamalar ve ücretler 3(Üç) yıl üzerinden hesaplanmıştır.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer : KANGAL BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU.
b) usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü
c) İhale Tarihi ve Saati : 03/05/2019 Saat 10:00

d)talipli çıkmadığında 2 nci ihale 20/05/2019 Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
4.2- Nüfus cüzdan sureti,
4.3- İkametgâh ilmühaberi,
4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,
4.5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.
5- Kira süresi 3 yıldır.
6- Kira bedeli ihale bitiminden itibaren 10 gün içerisinde 1.yıl kirası peşin olarak ödenir. 1.yıl kirası sözleşmenin 1. Yılı dolduğunda 10 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
7- İhalede isteyen istediği miktarda İşletme için teklif verebilir. Kişi başı İşletme sınırlaması yoktur.
8-İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden ihaleye gireceği taşınmazın adresini belirterek her bir taşınmaz için ayrı olarak ihale tarihi saat 12:00‘ye kadar 150 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, ihale tarihinde Belediyemiz Encümeni Huzurunda sözlü olarak yapılacaktır.
10-İhaleye katılmak isteyen istekli katılacağı İşletmeyi belirterek muhammen bedelin % 10 üzerinden ihale tarihinde saat 09:30’a kadar geçici teminat yatırarak banka dekontunu ihaleden önce diğer istenen evraklarla ibraz edecektir.
10-İhale sonucu kira sözleşmesi imzalanacaktır.
11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

Ahmet Kürşad APAYDIN
Kangal Belediye Başkanı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR