SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

Kantin yeri kiraya verilecektir

SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981630
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : OSMANGAZİ MAH. / UFUKTEPE
: 6
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Osmangazi Mah. Atlılar Cad. No:45 Keçiören/ANKARA  (A) Blokta bulunan 6 m²  kantin yeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi  Seminer Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ

KANTİN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi çerçevesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İhalenin yapılacağı yer ve katılım şartları:

 1. İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Osmangazi Mah. Atlılar Cad. No:45 Keçiören/ANKARA (A) Blokta bulunan 6 m² kantin yeri.
 2. Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği yer: Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Satı Alma Birimi Osmangazi Mah. Atlılar Cad. No:45 Keçiören/ANKARA adresinde görülebilir ve 50,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Hastanemizin Halk Bankası Opera Şubesinde bulunan İban:TR53 0001 2009 4130 0005 0001 54 numaralı kurumsal hesabına yatırılacaktır.
 3. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacak: İhale; Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Seminer Salonunda. 29.04.2019 tarihinde, saat: 14:00’de Açık Teklif Usulü ile yapılacak
 4. Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı: Taşınmazın tahmin edilen Sekiz Aylık kira bedeli 58.640,49-TL (Elli sekizbin Altıyüzkırk-TL, Kırkdokuz-KRŞ) olup, Yatırılacak Geçici teminat miktarı en az 5.864,05-TL. (Beşbin Sekizyüzaltmışdört TürkLirası beş Kuruş)’dir
 5. İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
  1. İkametgah,
  2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  4. Geçici teminatı yatırmış olmaları,
  5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri gerekmektedir.
 6. İstekliler Yukarda belirtilen şartları belgelendirmek zorundadır. Bu belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonunu ulaştırmaları şarttır.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde İhalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR