KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kay-Tur A.Ş.'ye ait büfe kiraya verilecektir

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069602
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / ARGINCIK
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ DENİZ POSTASI 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KAYSERİ DENİZ POSTASI 24.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İntifa hakkı KAY-TUR A.Ş.’ye ait Cumhuriyet Mahallesi Meydan Kümeevler No:3 adresinde bulunan 1 Adet Büfe 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAY-TUR A.Ş. 4.Kat İhale Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN


İntifa hakkı KAY-TUR A.Ş.’ye ait Cumhuriyet Mahallesi Meydan Kümeevler No:3 adresinde bulunan 1 Adet Büfe için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
1-İhale 05/11/2019 Salı günü saat 10:00’da KAY-TUR A.Ş. 4.Kat İhale Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır.)
e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair KAY-TUR A.Ş.Mali İşler Müdürlüğü’nden Şartname bedeli alındı makbuzunun ibraz edilmesi.
f) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılıktan yazılı belge getirmesi zorunludur.
g) İhaleye katılacak olan isteklilerin Şirketimiz Kay-Tur A.Ş.’ye herhangi bir borcu olmadığına dair Kay-Tur A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden Şirketimize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi alacaktır.
3- Son müracaat tarihi 05/11/2019 Salı günü saat 09:30’a kadar olup, müracaatlar KAY-TUR A.Ş. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, KAY-TUR A.Ş. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
Keyfiyet ilanen duyurulur.


KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KDV Hariç
Mevkii Cinsi 3 yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat Ek Teminat CUMHURİYET MAHALLESİ
MEYDAN KÜMEEVLER NO:3 BÜFE 3 555.000.00,-TL 16.650.00,-TL 15.000.00,-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR