KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keçiören Belediyesi'ne ait 1 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecektir

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047070
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : AŞAĞI EĞLENCE MAH. / ETLİK
: 60
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemiz A. Eğlence Mahallesi’nde imarın 7947 ada 33 nolu parseli üzerinde ve General Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No : 59/102 adresinde bulunan 60,20 m²’lik 1 adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere ,  ihale  günü   saat  12.00  ye   kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne    verilecektir.    
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Keçiören Belediyesi’ne ait İlçemiz A. Eğlence Mahallesi’nde imarın 7947 ada 33 nolu parseli üzerinde ve General Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No : 59/102 adresinde bulunan 60,20 m²’lik 1 adet dükkanın Sivil Toplum Kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2- Bahse konu olan 1 adet dükkanın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Dükkan
No
Brüt Alan ( m² ) İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 A.EĞLENCE 7947 33 59/102 60,20 19.09.2019 14:10 250,00 TL. 270,00 TL.

3- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :
3-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3. İkametgah Belgesi.
3-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
3-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
3-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

4- İhaleye Katılamayacak olanlar :
4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7- İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 100,00 TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No : 1 KEÇİÖREN/ANKARA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR