KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lunapark kurulması ve işletilmesi işi 3 yıllığına kiraya verilecektir

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Kavacık Subayevleri Mahallesinde imarın 33600 ada 2  nolu  parseli  üzerinde 282,00 / 17.580,00 m² arsanın, 282,00 m²’ lik yüzölçümü Belediyemize ait hissesi üzerine Lunapark kurulması ve işletilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 14:50
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.09.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye  Encümen  Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEÇİÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI


1 - İlçemiz Kavacık Subayevleri Mahallesinde imarın 33600 ada 2 nolu parseli üzerinde 282,00 / 17.580,00 m² arsanın, 282,00 m²’ lik yüzölçümü Belediyemize ait hissesi üzerine Lunapark kurulması ve işletilmesi üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 19.09.2019 Perşembe Günü saat 14.50’ de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel : İhale konusu kiralama işinin aylık muhammen bedeli 15.000,00 + K.D.V. TL/Ay dır.

4 - Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu kiralama işinin Geçici teminat bedeli, 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 16.200,00 TL dir. ( 2886 sayılı D.İ.K.nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

5-1. İhaleye iştirak dilekçesi.
5-2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
5-3. İkametgah Belgesi.
5-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
5-5. Geçici teminat bedelinin Belediye veznesine ödendiğine dair makbuz.
5-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
5-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
5-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
5-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
5-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
5-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar :

a - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
b - Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR