DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Datça Belediyesine ait cep sineması kiraya verilecektir

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051996
Şehir : Muğla / Datça
Semt-Mahalle : İSKELE MAH. / DATÇA
Yayınlandığı Gazeteler

DATÇA HABER 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DATÇA HABER 24.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskele Mahallesi 599 ada 1 parsel, Aşık Daimi Sokak no: 2/202 DATÇA adresinde bulunan “Cep Sineması” vasfındaki taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası başkanlık odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Datça Belediyesine ait, İlçemiz İskele Mahallesi 599 ada 1 parsel, Aşık Daimi Sokak no: 2/202 DATÇA adresinde bulunan “Cep Sineması” vasfındaki taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺4,000,00 (dörbin) olup, geçici teminatı ₺120,00 (yüzyirmi) ’ dır.
4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;
a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,
b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
c) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 01 Ekim 2019 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir
5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde görülebilir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden ₺100,00 karşılığında temin edilebilir. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.
6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR